Zapraszamy do udziału w konkursie

Opublikowano: 28 września 2017

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu Polskiego.
300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej”

ORGANIZATOR
Parafia św. Wojciecha w Mikołowie

CELE KONKURSU
• Wyeksponowanie Jasnej Góry jako duchowej stolicy Polski, głównego ośrodka kultu maryjnego
i pielgrzymowania na ziemi polskiej.
• Upamiętnienie 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
• Poznanie historii Obrazu i odczytanie jej znaczenia w czasach współczesnych.
• Budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej.
• Prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum Mikołowa i okolic

FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba i techniki mieszane. Preferowane będą PRACE PRZESTRZENNE. Format prac jest dowolny. Dopuszcza się pomoc rodziców przy przygotowaniu prac konkursowych.

TERMIN
1. Prace dokładnie opisane (imię i nazwisko, klasa, wiek, opiekun, szkoła, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) należy składać do dnia 17 listopada 2017 r.
w parafii św. Wojciecha ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 43-190 Mikołów, u swoich katechetów bądź w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu (z możliwością odebrania prac) odbędzie się 26 listopada 2017 r.
o godz. 1600 w auli Piusa X w Mikołowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
– Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu