Aktualności

Informacja

Strona Bazyliki Św. Wojciecha w Mikołowie, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat

Zachęcamy do odprawiania kolejnych Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca, warunkiem jest przyjęcie Komunii św. przez 9 kolejnych pierwszych piątków.Pierwsze piątki miesiąca
Eucharystia - Sakrament Miłości - zajmuje istotne miejsce w kulcie Serca Jezusowego. "Masz w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św." - powiedział siostrze Małgorzacie Marii Jezus podczas trzeciego objawienia.
Trzeba tutaj przywołać też inne słowa Chrystusa wypowiedziane podczas tego samego objawienia. Były one gorzkie. Jezus, który bardzo umiłował ludzi, doznaje od nich tyle niewdzięczności i obojętności: "Sprawia mi to bardziej przykrą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej męki". Zwracając się do Małgorzaty Marii, Pan mówił: "Ty przynajmniej spraw Mi tę radość i wynagradzaj mi ich niewdzięczność, o ile to uczynić zdołasz". Właśnie takim wynagrodzeniem jest przyjmowanie Komunii św., która najściślej łączy człowieka z ofiarą Zbawiciela. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, należy do niej przystępować często, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca.
W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.     Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:

1.Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2.Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3.Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4.Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5.Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8.Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9.Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10.Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11.Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12.Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Szczególnie ważna jest obietnica dwunasta, zwana Wielką. Jezus zapowiada w niej największą łaskę, jakiej człowiek może dostąpić na ziemi - śmierć w stanie łaski uświęcającej. Jej warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Wielka Obietnica jest niezwykła. Daje wyraz najwyższej troski Pana Jezusa o nasze zbawienie i dowód Jego wielkiego miłosierdzia. Powinniśmy pamiętać, że dwunastą obietnicę złożył Chrystus w akcie wyjątkowej hojności - w "nadmiarze miłosierdzia Serca swojego".
Wielka Obietnica wlała nadzieję w dusze rzeszy wiernych i znacznie przyczyniła się do ożywienia pobożności. Ludzie gorliwie przystąpili do praktyk pierwszopiątkowych. Dziś każdy z nas zna sentencję: "Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba".
      

Do Komunii św. trzeba przystępować w kolejne pierwsze piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby nie możemy w kolejny pierwszy piątek przyjąć Ciała Pana Jezusa, to naszą nowennę trzeba rozpocząć od nowa. Ważna jest także intencja Komunii św., którą w tym dniu przyjmujemy jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Najświętszym Sakramencie.
      

Spełnienie Wielkiej Obietnicy

Dramatyczne przypadki wypełnienia dwunastej obietnicy miały miejsce podczas ostatniej wojny. Pierwszego jej dnia, podczas nalotu na Pcim (k. Myślenic), młoda dziewczyna została ciężko ranna. Cud, że nie zginęła od razu, bo odłamek przeszedł o milimetry od kręgosłupa. Szczególnym zbiegiem okoliczności było przypadkowe pojawienie się księdza. Przed śmiercią dziewczyna zdążyła przyjąć ostatnie namaszczenie.
      

Inne zdarzenie. Jedna z więźniarek obozu Ravensbrück została wyznaczona do egzekucji. Nie mogła uwierzyć, że po wielokrotnym odprawieniu dziewięciu piątków umrze bez sakramentów świętych. Tak się jednak złożyło, że choć dwukrotnie wzywano ją do tzw. transportu, z którego nie było już powrotu, w obu wypadkach niespodziewanie polecono jej wrócić do obozu. Dotrwała do czasu, gdy do obozu przemycono puszkę z komunikantami. Została stracona w dniu, w którym przyjęła Komunię św.


 opracowano na podst. archiwum "Posłańca Serca Jezusowego"

Do wspólnej modlitwy o pokój zaprosił wszystkich diecezjan metropolita katowicki

abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki przypomniał, że zbliża się 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. „Pragniemy więc, jako ludzie wiary, powierzyć Jezusowi Chrystusowi, Księciu Pokoju, naglącą sprawę pokoju” - podkreślił.
Abp Skworc zwrócił uwagę, że żyjemy w niespokojnym świecie i trudnym czasie, w którym w różnych miejscach toczą się 44 konflikty zbrojne. „W szczególny sposób jesteśmy wszyscy świadkami działań wojennych na Ukrainie, w Ziemi Świętej i Iraku” - zaznaczył.

Metropolita katowicki zaprosił wszystkich diecezjan do wspólnej modlitwy o pokój, wskazując, że jej szczególnym miejscem będzie katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, gdzie pod przewodnictwem Przewodniczących Konferencji Episkopatów Niemiec i Polski 31 sierpnia o godzinie 18.00 zostanie odprawiona dnia Eucharystia, po której nastąpi ekumeniczna i międzywyznaniowa modlitwa przy Radiostacji Gliwickiej, w miejscu, w którym Niemcy dokonali prowokacji w przeddzień wybuchu II wojny światowej.


„Módlmy się, aby Jezus Chrystus, który przez odkupienie zburzył rozdzielający ludzi mur wrogości, jednając ich ze sobą i z Ojcem, wprowadził w dzieje człowieka pokój, którego świat dać nie może” – zaapelował abp Skworc.

 

 Modlitwa o pokój Tomasza Mertona


 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
 
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

 

Ze względu na duże zainteresowanie parafian miejscami grobowymi na naszym cmentarzu,  

groby zaniedbane i opuszczane

są przygotowywane i przekazywane do bieżącego pochówku.

 

 

Osoby odpowiedzialne za miejsca grobowe, które do tej pory nie potwierdziły dalszej kontynuacji i chęci zatrzymania miejsca, a upłynęło 20 lat od ostatniego pochówku proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

 GRUPY FORMACYJNE W PARAFII  ŚW.WOJCIECHA

W MIKOŁOWIE

 

LP 

GRUPA 

TERMIN SPOTKAŃ

OPIEKUN

1.

Ruch Światło-Życie
(Oaza młodzieżowa)

Piątek,
po Mszy świętej wieczornej

Ks. Wojciech Iwanecki

2.

Dzieci Maryi

Sobota, godz. 09.3o

S.M. Vianney’a

3.

Ministranci

Sobota, godz.10.oo

Ks. Leszek Czernecki

4.

Domowy Kościół

1 raz w miesiącu
 według harmonogramu

Ks. Wojciech Iwanecki

5.

Odnowa w Duchu Świętym

Czwartek, godz.18.3o

Ks. Leszek Czernecki

6.

Grupa św. Michała Archanioła

Według ustalonego
Terminu

Ks. Dariusz Grodoń

7.

Franciszkański
Zakon Świeckich

III sobota miesiąca
po Mszy świętej o godz.08.oo

Ks. Dariusz
Grodoń

8.

Duszpasterstwo Akademickie

Co druga
sobota miesiąca

Ks. Wojciech Iwanecki

9.

Grupa Charytatywna

Okazjonalnie

Ks. Mirosław Godziek,
proboszcz

10.

Żywy Różaniec

I sobota miesiąca
po Mszy świętej o godz. 08.oo

Ks. Mirosław Godziek,
Proboszcz

11.

Schola liturgiczna

Środa
po Mszy św. wieczornej

Ks. Sebastian Kreczmański

12.

Schola dziecięca

Niedziela, godz. 09.3o

Ks. Leszek Czernecki

13.

Krąg biblijny

Poniedziałek
po Mszy św. wieczornej

Pani
Edyta Gryt

14.

Szkółka gitarowa
dla początkujących

Sobota godz.10.3o

Ks. Leszek Czernecki

15.

Duszpasterstwo Głuchoniemych

II niedziela miesiąca
(Kościół M. B. Śnieżnej)

Ks. Sebastian Kreczmański

16.

10 Przykazań Bożych

Ostatnia
sobota miesiąca

Ks. Wojciech Iwanecki

17.

Katecheza dla dorosłych

Co  druga
środa miesiąca

Ks. Leszek Czernecki

 

Modlitwa do św. Józefa za Kościół

 Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

PAPIESKIE INTENCJE  MODLITEWNE 

NA

Wrzesień  • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

 

  • Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.


Oremus pro beatíssimo Papa nostro Franciscum. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. Amen.


Boże Wszechmogący, któryś ustanowił FRANCISZKA widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj następcę Piotra świętego zawsze swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia; pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się Boże, nad nim, za przyczyną Najśw. Maryi Panny i wszystkich świętych, oraz dozwól, Ojcze niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanówO Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

Zapraszamy do pobrania aktualnego Katalogu publikacji dostępnych w Bibliotece Parafialnej.