Intencje

27 VII – 03 VIII 2014r.Niedziela  27 VII 2014r.17. Niedziela Zwykła

             
06.00-Z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie,potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Joanny i Jana Koczor z okazji 50.rocznicy ślubu. Te Deum.


07.30-Za + Zdzisława Krawczyka we wspomnienie dnia urodzin.


09.00-Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Mikołowskiej i św. Wojciecha z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę dla Piotra Biega z okazji 60.rocznicy urodzin, żony Anny,syna Łukasza oraz syna Bartłomieja z rodziną z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Te Deum.


10.00-Z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie     otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie,potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Katarzyny i Wiesława Topór z okazji 30.rocznicy ślubu oraz w intencji rodziny Babiec i Topór. Te Deum. /Stary Kościół/.

 
10.30-Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej  i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Anny Konczakowskiej z okazji 30.rocznicy urodzin oraz w intencji najbliższej rodziny.Te Deum.

                        
12.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za  dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i  wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Ireny i Józefa Bieg oraz w intencji dzieci.Te Deum.

      
14.00-Msza święta chrzcielna: Anna Aleksandra Waligóra,Nadia Skwara, Izabela Katarzyna Pacyga, Bartosz Adam Krupa, Zofia Renata Jarek, Lena Siemaszko, Michał Andrzej Szczyrba, Stanisław Ryszard Żabczyński, Jan Sebastian Schaefer.


15.00-Nieszpory niedzielne.


17.30-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Barbary i Bronisława Mansfeld z okazji 65.rocznicy urodzin oraz w intencji syna i córki z rodzinami. Te Deum.

 
20.00-Za + Piotra Buczek i zmarłych z rodziny Buczek i Sikora.

 

    
Poniedziałek  28 VII 2014r.Dzień powszedni                                                                
08.00
I.Z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Haliny oraz w intencji całej rodziny.
II.Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Mikołowskiej w intencji Jolanty i Ryszarda Szczypta z okazji 32.rocznicy ślubu oraz w intencji rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski.
18.00-Msza święta wspólna za zmarłych.

 

Wtorek 29 VII 2014r.Wspomnienie św. Marty                                                     
08.00
I.Za + Janinę Winkler w rocznicę śmierci.
II.Za + Krystynę Ćwiklińską, ofiara od rodziny Okrzesik.
18.00
I.Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Jacka Długosza z okazji 50.rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

 

Środa  30 VII  2014r.Dzień powszedni                                                            
08.00
I.W intencji emerytów, rencistów, chorych i starszych parafian.
17.30-Nabożeństwo do Matki Boskiej Mikołowskiej.                                         
18.00    
I.Za + Tadeusza Szaro w 22.rocznicę śmierci i żonę Teresę.

II.Za + męża Andrzeja Zasucha, ofiara od żony.

 


 Czwartek  31 VII  2014r.  Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prez.I czwartek miesiąca                                                  
08.00
I.O dobre, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz o uświęcenie duchowieństwa.
14.00-Ślub konkordatowy: Mateusz Damian Sabik - Monika Katarzyna Bielas. /bazylika/
18.00    
I.Za ++ Magdalenę Stęplowską we wspomnienie dnia urodzin,rodziców z obu stron, Helenę i Franciszka Trepków, rodziców z obu stron Stanisławę i Leona Mesjaszów oraz Antoninę i  Jana Trepków, sąsiadkę Janinę Kruk.

 

Piątek  01 VIII 2014r.     Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,bpa i dK I piątek miesiąca
08.00    
I.W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
17.30-Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.      
18.00
I.Za ++ Zygmunta Wachowskiego w 1.rocznicę śmierci oraz Janinę Golańską w 7.rocznicę śmierci.
II.Za + męża i ojca Piotra Rocznika w 30.dzień po śmierci.

 

              
Sobota  02 VIII 2014r. Dzień powszedni I sobota miesiąca                  
08.00
I.Jako Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata oraz w intencji członków Żywego Różańca.
14.00-Ślub konkordatowy: Rafał Piotr Malcharek - Katarzyna Merchel. /bazylika/.
18.00
I.Za ++ rodziców Weronikę i Antoniego Hain oraz zmarłych z rodziny.

 


Niedziela  03 VIII 2014r.XVIII Niedziela Zwykła 

            
06.00-Za ++ Wandę i Karola Przybyła w rocznicę śmierci oraz ich córkę Krystynę.


07.30-Za + matkę i babcię Irenę Kałuża w rocznicę śmierci, ojca Alfreda i brata Henryka.


09.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za  dar sakramentu    małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Śnieżnej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Ireny i Mariana Gwoźdź z okazji 45.rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami.Te Deum.

                    
10.30-Suma odpustowa ku czci Matki Boskiej Śnieżnej./Stary Kościół/.
I.Za Parafian.
II.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za  dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i  wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Katarzyny i Jana Urbanek z okazji 50.rocznicy ślubu.  Te Deum. 

                            
12.00-Intencja wolna.


14.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Bogdana Głowa z okazji 80.rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny. Te Deum.

   
15.00-Nieszpory Maryjne w Starym Kościele.


17.30-Za ++ brata Wernera Furas w 8.rocznicę śmierci, bratową Jadwigę Furas, zmarłego męża we wspomnienie dnia urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.


20.00-Za + Małgorzatę Osmalak i zmarłych z rodziny.