Intencje

26 X – 02 XI 2014r.


Niedziela  26  X 2014r XXX Niedziela Zwykła

                                          
06.00-Za ++ matkę Gertrudę Bojdoł we wspomnienie urodzin,jej rodziców Marię i Augustyna oraz zmarłych z rodzeństwa.

 
07.30-Za + księdza kanonika Alfonsa Janika.

 
09.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, światło Ducha Świętego w rozeznaniu drogi życiowej, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i Anioła Stróża w intencji Piotra Polakowskiego z okazji 18.rocznicy urodzin.


10.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji  Stanisławy i Ewalda Karwat z okazji 50.rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum. /Stary Kościół/.


10.30-Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i Anioła Stróża w intencji Agaty Widera z okazji 10. rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodzeństwa. 

12.00-Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa  i  wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Eugenii i Stanisława Sołtys z okazji 50.rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.


14.00-Msza święta chrzcielna: Natan Krzysztof  Kopek, Szymon Krystian Dudzik, Nadia Lidia Pilszek, Julia Wiktoria Siarkiewicz, Paulina Laura Jonek, Robert Szymon Muzyka.


15.00-Nabożeństwo różańcowe.


17.30-Za ++ matkę Cecylię Klaja w 16.rocznicę śmierci, ojca Alojzego oraz zmarłych z rodziny Pilch i Klaja.


19.00-Za ++ rodziców Urszulę i Andrzeja Wolny w 2.rocznicę śmierci. 

 

    
Poniedziałek 2014r.Dzień  powszedni 

 
06.30
I.Za ++ Antoniego, Albinę i Annę Moroń, Jana i Teodora Kuźnik, oraz Hildegardę i Eryka Grudzińskich.
II.Za + Jadwigę Potempa.
III.Za + Joannę Szczyrba i zmarłych z rodziny.  
08.00
I.Za ++ Annę i Norberta Gasz.
17.15-Nabożeństwo różańcowe.                        
18.00-Msza święta wspólna za zmarłych.

 

Wtorek  28 X 2014r. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza                                                          
06.30
I.Za + Kazimirę Przybylską w 30.dzień po śmierci.   
08.00
I. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla rodziny Kozioł.  
17.15-Nabożeństwo różańcowe.
18.00
I.Za + Lidię Klasa w 12.rocznicę śmierci oraz zmarłych z pokrewieństwa.
II.Za ++ ojca Ludwika Kalisza w rocznicę śmierci, matkę Urszulę Kalisz oraz zmarłych z rodziny Kalisz, Morawiec i Cyroń.    
III.Za ++ żonę, matkę i babcię Krystynę Nogal we wspomnienie rocznicy urodzin, jej brata Ernesta Mikołaszek, rodziców Helenę i Józefa oraz zmarłych z rodziny Nogal i Mikołaszek.

 

                     
Środa  29 X 2014r.Dzień powszedni
06.30
I.Za ++ Jadwigę i Zbigniewa Baluk oraz zmarłych z rodziny.
08.00
I.Za ++ rodziców Zofię i Jana Kasperczyk oraz zmarłych z rodziny Kasperczyk.
17.15-Nabożeństwo różańcowe.Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.                                       
18.00
I.Za ++ matkę Martę Sornek, ojca Stefana, brata Andrzeja i bratową Urszulę.
II.Za + Kazimierza Wietrzyka w 30.dzień po śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.                                                                                        
III. Za + Henryka Palowskiego w 30.dzień po śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.                                                                                           
IV. Za ++ brata Krzysztofa Janasika w 1.rocznicę śmierci, rodziców Monikę i Jana Janasik,teściową Helenę Kasperczyk i zmarłych z rodziny, ofiara od rodzeństwa.

 

Czwartek  30 X 2014r.Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach                        
06.30
I. Za ++ Małgorzatę i Augustyna Otrząsek oraz zmarłych z rodziny.
08.00
I.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża, w intencji wnuka Samuela Szwerthalter z okazji 2.rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców Barbary i Andrzeja.   
17.15-Nabożeństwo różańcowe.
18.00
I.Za ++ matkę Leokadię Pielucha w 7.rocznicę śmierci i ojca Jana.
II.Za + Małgorzatę Buczek w 1.rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Buczek i Sikora.    
III.Za ++ męża Stanisława Wiecha we wspomnienie 80.rocznicy urodzin, rodziców z obu stron, dziadków, brata Romana, siostrę Kornelię, sześciu szwagrów oraz zmarłych z rodziny Wiecha, Wrotny, Ciochów i Rubików.                                                                                     
IV.Za + Grzegorza Domżoła z prośbą o łaskę zbawienia,ofiara od kolegi Józefa z pracy.

 
Piątek  31 X 2014r. Dzień powszedni
06.30
I.Za ++ rodziców Jana i Magdalenę Czuryło, siostry Władysławę, Józefę i Annę Czuryło oraz Janinę Skrabka, zmarłych z rodziny, zaginionych na wojnie - braci Adama i Mieczysława Czuryło oraz zmarłych z pokrewieństwa.  
II.Za + Irenę Grudzińską w 1.rocznicę śmierci , ofiara od syna Piotra  i Jana  z rodzinami.  
08.00
I.Za ++ Józefa Woźniaka, ojca Jana oraz zmarłych z rodziny.
16.30-Msza święta szkolna.
I.Za ++ Jadwigę, Stefana i Józefa Cofała, Franciszka Giel oraz Janusza i Michała Pielucha.
17.15-Nabożeństwo różańcowe.
18.00
I.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji córki Aleksandry Stolarskiej z okazji urodzin, jej męża Jacka oraz córek Oliwii i Pauliny, ofiara od rodziców.
II.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Pawła Kajstura z okazji 95.rocznicy urodzin. Te Deum.

 

Sobota  01 XI 2014r.   Uroczystość Wszystkich Świętych


06.00-Za ++ Ewę Pierzchała, Zofię Szwagierczak, Wiesławę Czernia i Kazimierza Pierzchała.


07.30-Za + Elżbietę Stopyra z prośbą o łaskę życia wiecznego.

 
09.00-Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Kazubowskich, trzy siostry, dwóch braci, bratową i szwagrów.


10.00-Za ++ Joannę Szczyrba i jej córkę Elżbietę z prośbą o łaskę życia wiecznego./ Stary Kościół/.

 
10.30-Za ++ Krzysztofa i Eugeniusza Wołek i Huberta Marschall oraz zmarłych z pokrewieństwa.


12.00-Za ++ rodziców Kazimierę i Wincentego Stryjniak, męża Henryka i zmarłych z rodziny.


14.00-Za ++ wszystkich Parafian spoczywających na naszym cmentarzu  z prośbą o łaskę życia wiecznego.


15.00-Nabożeństwo na cmentarzu parafialnym.


17.00-Modlitwa różańcowa za zmarłych.

   
17.30-Za ++ matkę Helenę Hewig w 10.rocznicę śmierci, ojca Franciszka, zmarłych z rodziny Hewig i Góralczyk, ojca Stanisława Szymczyk, zmarłych z rodziny Szymczyk i Kuśmierski z prośbą o łaskę życia wiecznego.

 
19.00-Za ++ rodziców Annę i Romana Kiełtyka w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Buchta.

 

Niedziela  02  XI 2014r.Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

                                            
06.00-Za + Zofię Kołodziej w 1.rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.


07.30-Za ++ Zdzisława Nowakowskiego, Gintera Wachholz oraz zmarłych z rodziny z obu stron.

   
09.00-Za + ojca i dziadka Mieczysława Świetlika w 15.rocznicę śmierci oraz zmarłych z pokrewieństwa.

 
10.00-Za ++ rodziców Helenę i Władysława Pluta oraz zmarłych z rodziny Pluta, Kapała, Patalong i Grzegorzek. /Stary Kościół/.


10.30-Za ++ męża Mariusza Czerny w 10.rocznicę śmierci i wspomnienie urodzin, rodziców Annę i Henryka oraz teścia Jerzego.

 
12.00-Do Boga Miłosiernego z prośbą o łaskę zbawienia dla zmarłej matki Wandy oraz w intencji zmarłych z rodziny Bula i Głowackich, księży z naszej parafii, nauczycieli, sąsiadów, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.


14.00-Intencja wolna.


15.00-Modlitwa różańcowa za zmarłych.


17.30-Za ++ męża Tadeusza Kruszyńskiego w 8.rocznicę śmierci, rodziców Emilię i Władysława Kwasiżur oraz teściów Bronisławę i Bronisława.


19.00-Za ++ rodziny Warzecha, Gniozdorz, Łakota, Brzoza oraz Janinę Świerczyńską z prośbą o dar życia wiecznego.