Intencje parafialne

21.04. 2019 r. – 28.04.2019 r.

Opublikowano: 20 kwietnia 2019

Niedziela, 21 kwietnia 2019 r. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

05.45 Procesja.

06.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Agaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

07.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Krystyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Tarsycjusza w intencji Mateusza Pilszek z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
10.00 Za Parafian. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Zofii i Stanisława Ziębickich z okazji 40. rocznicy ślubu oraz w intencji córki i syna z rodzinami. Te Deum

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Józefy Najduch z okazji 80. rocznicy urodzin. Te Deum.

14.00 Msza Święta w intencji rocznych dzieci: Milena Barbara Słomczewska.

15.15 Nieszpory świąteczne.

17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Anny i Grzegorza Kowalskich z okazji 18. rocznicy ślubu oraz w intencji córki Natalii.

19.00 Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019 r. Poniedziałek Wielkanocny

6.00 Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

7.30 Za ++ syna Dariusza Długosza w 1. rocznicę śmierci oraz męża Jana Długosz w 4. rocznicę śmierci, ofiara od rodziny.

9.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w intencji Danuty i Leszka Filipiak oraz w intencji Ryszarda Cierkosza.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji córki Katarzyny Zdonek z okazji kolejnej rocznicy urodzin, Pauliny i Mateusza oraz w intencji męża z okazji urodzin. (stary kościół).
|
10.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w intencji rodziny Śmiglak, Grzegorczyk i Pęchalski.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Krystyny i Czesława Świerkot z okazji 40. rocznicy ślubu oraz w intencji syna z rodziną. Te Deum.

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbąo błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Heleny i Czesława Witoszek z okazji 60. rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

17.30 Za ++ Teresę i Jana Placek z prośbą o dra nieba.

19.00 Za + S.M Arsenię Melecką ze Zgromadzenie Sióstr św. Karola Boromeusza w 10. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

Wtorek, 23 kwietnia 2019 r. Wtorek Wielkanocny

6.30
I Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

II Za + Lidię Nocoń z prośbą o łaskę życia wiecznego.

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Alojzego Winklera z okazji 84. rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny.

18.00
I W intencji mieszkańców miasta Mikołowa z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha Patrona parafii i całego miasta.

II Za + Mieczysława Olejniczaka w 4. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

III Za + ojca Kazimierza Juraszka w 5. rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.

IV Za ++ mamę Janinę Figarską w 15. rocznicę śmierci, ojca Mariana, brata Andrzeja oraz zmarłych z rodzin Figarskich, Rzeźników, Gajewskich i Glonowskich i Kania.

V Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji członków Róży nr 2 i ich najbliższych z prośbą o opiekę i potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Róży oraz dar życia wiecznego dla Teresy Czekaj.

Środa, 24 kwietnia 2019 r. Środa Wielkanocna

6.30 Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

8.00 Za ++ Zofię i Jana Kasperczyk, rodziców Anielę i Jana Janota oraz zmarłych z rodzin Kasperczyk i Janota.

17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.

18.00
I W intencji rodzin, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna.

II Dziękując za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Janiny i Stefana Stolarskich z okazji 47. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami.

III Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Małgorzaty i Emila Majdak oraz w intencji rodziny.

IV Dziękując za dar życia z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, św. Michała Archanioła i św. Wojciecha w intencji męża Grzegorza z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

Czwartek, 25 kwietnia 2019 r. Czwartek Wielkanocny

6.30 Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + księdza kanonika Alfonsa Janika z prośbą o dar nieba, ofiara od rodziny.

18.00
I Dziękując za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Marii i Felicjana Rybickich z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o radość życia wiecznego dla zmarłego księdza Tadeusza Łomnickiego we wspomnienie urodzin.

II Dziękując za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Teresy i Mariana Hoś z okazji 45. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami i całej rodziny. Te Deum.

III Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w intencji Iwony Plewnia z okazji 40. rocznicy urodzin. Te Deum.

IV Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne siły w intencji Stanisława Janasika z okazji 80. rocznicy urodzin. Te Deum.

V W intencji tegorocznych maturzystów i Grona Pedagogicznego I LO im. Karola Miarki w Mikołowie z prośbą o błogosławieństwo światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha.

Piątek, 26 kwietnia 2019 r. Piątek Wielkanocny

6.30
I Za ++ z rodziny Freitag.

II Za ++ Martę i Konstantego Polak oraz ich rodziców z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + Krystynę Sroka z prośba o dar nieba.

16.30 Msza Święta szkolna. Za ++ wychowawczynię panią Danutę Santarosa, koleżanki Bożenę Wieczorek i Renatę Buczek z prośbą o radość życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla absolwentów rocznika maturalnego 1979 z I LO im. Karola Miarki w Mikołowie.

18.00
I Za ++ męża, ojca i dziadka Alojzego Budniaka oraz rodziców obu stron.

II Za + Stefanię Matusiak w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

III Za + Henryka Koczy w 1. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

IV Za + Stefana Strzodę w 30. dzień po śmierci i we wspomnienie urodzin z prośbą o łaskę życia wiecznego.

Sobota, 27 kwietnia 2019 r. Sobota Wielkanocna

6.30 Za + Krystynę Sroka z prośba o dar nieba.

8.00 W intencji rodziny Małysa – Kulski.

15.00 Ślub konkordatowy: Agata Edyta Gola – Rafał Łukasz Czyszak. (stary kościół).

18.00
I Za ++ rodziców Weronikę i Antoniego Hain oraz zmarłych z rodziny z prośba o dar nieba.

II Za ++ z rodziny Minoł.

III Za ++ mamę i babcię Helenę Tabaka w 7. rocznicę śmierci oraz męża i ojca Andrzeja Aleksandrowicza w 7. rocznicę śmierci.

IV Za ++ z rodziny Łach.

Niedziela, 28 kwietnia 2019 r. Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – Tydzień Miłosierdzia Odpust ku czci św. Wojciecha

06.00 Za ++ Agnieszkę Fajkis we wspomnienie urodzin, męża Alojzego i Łucję Glos.

7.30 Za + Krystynę Sroka z prośbą o dar nieba.

9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia św. Wojciecha w intencji Moniki i Ireneusza Górnioczek z okazji 25. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci i całej rodziny. Te Deum.

10.00 Za + Irenę Wywioł we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Beaty Spyra z okazji 25. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

12.00 Suma odpustowa ku czci św. Wojciecha.

I Za Parafian.

II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia św. Wojciecha w intencji Jadwigi i Teofila Skupnik z okazji 60. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum.

14.00 Msza Święta chrzcielna: Lena Grażyna Bocheńska, Tomasz Paweł Wolski.

15.15 Nieszpory odpustowe.

17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Teresy i Waltera Matula z okazji 45. rocznicy ślubu oraz w intencji córek z rodzinami. Te Deum.

19.00 Za + Barbarę Mędrala, ofiara od Pawła Kostka z rodziną.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu