Intencje parafialne

24 września – 1 października 2017 r.

Opublikowano: 23 września 2017

Niedziela, 24 września 2017 r. XXV Niedziela Zwykła

06.00 Za + Olimpię Prokocką w 30 dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.

07.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji działkowców i ich rodzin z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” z okazji 40 rocznicy powstania ogrodu.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Kornelii Sikora z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji synów z rodzinami. Te Deum.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Janiny i Stefana Rybarczyk z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji synów z rodzinami. Te Deum. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Eryki Wieczorek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Jadwigi Janota z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

14.00 Msza Święta chrzcielna: Jakub Łukasz Kabot, Tymoteusz Wojciech Stanaszek, Cezary Filip Flekiewicz, Jakub Artur Łoskot, Julian Henryk Cyganek, Patryk Dawid Dyrda, Marcel Paweł Stachuła, Lena Joanna Tura, Marek Franciszek Grzegorczyk, Amelia Justyna Orzechowska, Zofia Urszula Pludra, Jakub Patryk Zuber, Zuzanna Milena Gawlik.

15.00 Nieszpory niedzielne.

17.30 Za ++ Mariusza w 1 rocznicę śmierci oraz rodziców Bożenę i Andrzeja z prośbą o łaskę życia wiecznego.

20.00 Za + żonę Otylię Muzyka z prośbą o łaskę życia wiecznego, ofiara od męża i dzieci.

Poniedziałek, 25 września 2017 r. Dzień powszedni
6.30
I Za + Jadwigę Baluk we wspomnienie urodzin.
II Za ++ Hildegardę Wycisło w kolejną rocznicę śmierci, jej rodziców i zmarłych z rodziny z prośbą o łaskę życia wiecznego.
III Za + Helenę Grzesica z prośbą o dar życia wiecznego.
8.00 Za + księdza kanonika Alfonsa Janika, ofiara od rodziny.
18.00
I Msza Święta dziękczynna za dar naszej świątyni oraz w intencji Budowniczych, Ofiarodawców, Duszpasterzy i Parafian, dla żyjących o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha, a dla zmarłych o radość życia wiecznego.
II Msza Święta wspólna za zmarłych.

Wtorek, 26 września 2017 r.Dzień powszedni
6.30 Za + Danutę Orawską, ofiara od kuzynki Kazimiery Budzyńskiej z mężem.
8.00 Za ++ męża i ojca Józefa Kubin, szwagra Piotra i rodziców z obu stron z prośbą o dar nieba.
18.00
I Za + męża i ojca Henryka Malesza w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.
II Za ++ rodziców Franciszka i Jana Staniszewskich oraz męża Zbigniewa Obruśnika.
III Za +Jerzego Gabrysiaka, ofiara od rodziny Kulasów z Raszkowa.
IV Za ++ Gertrudę i Emila Ciałoń z prośbą o łaskę nieba.
V Z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Lidii Ćmiel, ofiara od członków Wspólnoty Domu Zmartwychwstania w Mikołowie.

Środa, 27 września 2017 r.Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prez.
6.30 Za ++ Monikę i Izydora Wycisło z prośbą o dar nieba.
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Małgorzaty i Czesława Chrobok z okazji 50 rocznicy ślubu oraz z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny Skupnik i Chrobok. Te Deum.
17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.
18.00
I W intencji rodzin z osiedla Jana Kochanowskiego, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna.
II Z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Igora Kocima, jego rodziców i rodziców chrzestnych.
III Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Beaty i Mirosława Pietras z okazji 25 rocznicy ślubu. Te Deum.
IV Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Anny i Sławomira Pawlak z okazji 8 rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci.

Czwartek, 28 września 2017 r. Wspomnienie św. Wacława, męcz.
6.30 Z prośbą o błogosławieństwo, miłość i zgodę w intencji Agnieszki i Tomasza.
8.00 Za + Danutę Orawską, ofiara od bratanka Pawła z rodziną.
18.00
I Za ++ Julię i Franciszka Ciwis oraz zmarłych z rodziny Ciwis.
II Za ++ Jerzego Gabrysiaka, ofiara od rodziny Matyjasików i Maćkowiaków z Raszkowa.
III Za + męża i ojca Adama Fuchsa.
IV Za ++ Łucję Poloczek w 30 dzień po śmierci, męża Józefa Poloczka, rodziców z obu stron oraz zmarłych z rodziny.
V Za + żonę Halinę Augustynowicz w 15 rocznicę śmierci, ofiara od męża, dzieci i wnuków.

Piątek, 29 września 2017 r. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
6.30 Za + żonę Irenę Ciałoń we wspomnienie urodzin.
8.00 Za + Danutę Orawską, ofiara od bratowej Bożeny z rodziną.
13.00 Ślub konkordatowy: Angelika Irena Sarnecka – Łukasz Goszczycki. (stary kościół).
16.30 Msza Święta szkolna. Z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i Anioła Stróża w intencji Julii Zając z okazji 5 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
18.00
I Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej, św. Wojciecha i św. Michała Archanioła z prośbą o nawrócenie grzeszników i zniewolonych oraz w intencji czcicieli i rycerzy św. Michała Archanioła z prośbą o owoce rycerstwa.
II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, św. Wojciecha i św. Michała Archanioła w intencji członków Róży nr 16 i ich najbliższych.
III Za + Klarę Kuśka we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba.

Sobota, 30 września 2017 r. Wspomnienie św. Hieronima, prez. i dK
6.30 Za + Danutę Orawską, ofiara od siostry Barbary z rodziną.
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i sakrament kapłaństwa z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji księdza Tadeusza Kuśki, ofiara od Wspólnoty św. Michała Archanioła.
18.00
I Za ++ żonę Helenę Loska w 6 rocznicę śmierci, syna Romana oraz zmarłych z rodziny Loska, Balcarek i Borkowski z prośbą o radość życia wiecznego.
II Za ++ męża Stanisława Michasia w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego.
III Za + prof. Andrzeja Szewca i jego żonę Zofię, ofiara od pracowników Zakładu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
IV Za + Anielę Przybysz, ofiara od koleżanek córki.

Niedziela, 1 października 2017 r. XXVI Niedziela Zwykła

06.00 Za + Lecha Jabkowskiego w 3 rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

07.30 Za + Sebastiana Dobrosielskiego z prośbą o łaskę życia wiecznego.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, św. Wojciecha i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w intencji członków Róży nr 17 i ich najbliższych oraz o dar życia wiecznego dla Anieli Marcol.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i sakrament kapłaństwa z prośbą o błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji księdza Zenona Zająca z okazji kolejnej rocznicy urodzin. (stary kościół).

10.30 Za pośrednictwem Matki Bożej Mikołowskiej i św. Katarzyny ze Sieny z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji Katarzyny Wyspiańskiej z okazji 7 rocznicy urodzin.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Zofii i Gordiana Świderskich z okazji 50 rocznicy ślubu. Te Deum.

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Doroty i Józefa Ćwiertnia z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci, wnuków i całej rodziny. Te Deum.

15.00 Różaniec.

17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Marii i Mariusza Gruszka z okazji 10 rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci Doroty z okazji 3 rocznicy urodzin oraz Karoliny i Tymoteusza z prośbą o opiekę Anioła Stróża.

19.00 Za ++ rodziców Urszulę i Andrzeja Wolny w 5 rocznicę śmierci, ofiara od dzieci i rodziny.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu