Intencje parafialne

Porządek Nabożeństw 21.01.2018 – 28.01.2018

Opublikowano: 20 stycznia 2018

Niedziela, 21 stycznia 2018 r. III Niedziela zwykła Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

06.00 Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.

07.30 Za ++ matkę Hildegardę Brzonkalik w 2 rocznicę śmierci i ojca Norberta w 3 rocznicę śmierci, ofiara od córki Ewy.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Grażyny i Krzysztofa Kierzkowskich z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci z rodzinami Te Deum.

10.00 Za ++ ojca Antoniego Kądziela we wspomnienie urodzin, matkę Janinę i zmarłych z pokrewieństwa z prośbą o dar nieba. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Anioła Stróża oraz wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Tarsycjusza w intencji Piotra Kaczmarka z okazji 13 rocznicy urodzin, rodziców, rodzeństwa Gabrieli, Jadwigi i Łucji oraz całej rodziny.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Maksymiliana Kurka z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny. Te Deum.

14.00 Msza Święta w intencji rocznych dzieci:. Adam Pęchalski, Hubert Orłowski, Wiktor Fornal, Oskar Richter, Rafał Szejka, Liliana Rawner.

15.00 Nieszpory niedzielne.

17.30 Za + Zofię Kopiec w 1 rocznicę śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

19.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji rodzin: Śmiglak, Grzegorczyk i Pęchalski.

Poniedziałek, 22.01.2018 r. Dzień powszedni Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
6.30
I Za + Agnieszkę Hanusek z prośbą o dar nieba.
II Za + Andrzeja Odzimka.
III Za + Urszulę Jurczyk.
IV Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
I Za ++ męża Zygmunta w rocznicę śmierci, rodziców Annę i Konrada Widłok, teściów Zofię i Ludwika Brandys oraz Marię Brandys.
II Za ++ rodziców Ludwika i Zofię Brandys, brata Zygmunta, bratową Marię oraz zmarłych z rodziny Brandys i Pitlok.
18.00 Msza Święta wspólna za zmarłych.

Wtorek, 23.01.2018 r. Dzień powszedni Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
6.30
I Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II Za + Stefanię Langer z prośbą o dar nieba.
III Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + Zofię Jabkowska w 18 rocznicę śmierci.
18.00
I Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wspólne lata życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Ewy i Ireneusza Pustelnik z okazji 25 rocznicy ślubu. Te Deum.
II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Piotra Apostoła w intencji członków Róży nr 42 oraz ich rodzin i najbliższych.

Środa, 24 stycznia 2018 r. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
6.30
I Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II Za + Stefanię Langer z prośbą o dar nieba.
8.00
I Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji rodziny Tęcza.
17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.
18.00
I W intencji rodzin ul. Rolniczej, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna.
II Za ++ siostrzeńca Jana Tyrkalskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców Adelajdę i Józefa, siostrzeńca Mariana Łukaszka w 8 rocznicę śmierci oraz kuzynkę Genowefę Skrzydlecką w 6 rocznicę śmierci.
III Za + Teresę Chrobok w 30 dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.

Czwartek, 25 stycznia 2018 r. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
6.30
I Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II W intencji ofiar wojen, wypadków i przemocy.
8.00 Za + Stefanię Langer z prośbą o dar nieba.
18.00
I Do Jezusa Miłosiernego z prośbą o łaskę życia wiecznego dla zmarłych Janiny i Juliana Bazarnickich, Genowefy i Stanisława Skwarek oraz zmarłych z rodziny.
II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Pawła z Tarsu w intencji członków Róży nr 14 oraz ich rodzin i najbliższych, a dla zmarłych członków Róży z prośbą o dar życia wiecznego.
III Za + Stanisława Rzepeckiego w 30 dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.
IV Za + Józefa Pechota z prośbą o dar życia wiecznego, ofiara od pracowników Przedszkola nr 12 w Mikołowie.

Piątek, 26 stycznia 2018 r. Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, Dzień Islamu w Kościele katolickim
6.30
I Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II Za + Stefanię Langer z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + Ewę Jabkowską w 5 rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.
16.30 Msza Święta szkolna.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Anioła Stróża oraz wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Doroty w intencji Doroty Szczok z okazji 12 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców, sióstr i całej rodziny.
18.00
I Za + Pawła Kuśkę we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba.
II Za + mamę Klarę Kuśka w 3 rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.
III Za + Irenę Ufnal w 30 dzień po śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego, ofiara od sąsiadów.

Sobota, 27 stycznia 2018 r. Dzień powszedni
6.30
I Za + Agnieszkę Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II Za ++ Weronikę i Jana Zwonik, syna Bernarda oraz zmarłych z rodziny.
III Za ++ księdza kanonika Alfonsa Janika, księdza Jerzego Hojkę oraz o. Sylwestra Haśnika, franciszkanina.
8.00 Za + Stefanię Langer z prośbą o dar nieba.
18.00
I Za ++ Irenę Piwoń w 3 rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwo
II Za ++ rodziców Leopoldynę i Karola Sowa oraz Agatę i Stanisława Przybyła z prośbą o dar nieba.
III Za + Janinę Kobiela w 33 rocznicę śmierci.
IV Za + Aleksandra Niteckiego, ofiara od Rady Rodziców z I LO im. Karola Miarki w Mikołowie.

Niedziela, 28 stycznia 2018 r. IV Niedziela zwykła

06.00 Za + Agnieszką Hanusek z prośbą o łaskę życia wiecznego.

07.30 Za ++ ojca Alfreda Kałuża w kolejną rocznicę śmierci, matkę Irenę i brata Henryka.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Anny i Piotra Bieg z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Teresy Gniozdorz z okazji 90 rocznicy urodzin. Te Deum.(stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Małgorzaty Rochel z okazji 50 rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci Macieja i Marty z prośbą o zdrowie, zwłaszcza dla Marty i całej rodziny. Te Deum.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Izabeli i Grzegorza Pakuła z okazji 25 rocznicy ślubu oraz w intencji córek Ewy i Antoniny. Te Deum.

14.00 Msza Święta chrzcielna: Amelia Barbara Radek, Izabela Żaneta Kuchta, Szymon Jan Niedziela, Maja Iga Próba, Sebastian Filip Jarecki, Kaja Lena Hołdyńska, Jan Józef Orzeł.

15.00 Nieszpory niedzielne.

17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Wojciecha Myszora z okazji 50 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

19.00 Za + Stanisława Laskowskiego w 10 rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu