Intencje parafialne

17.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

Opublikowano: 16 lutego 2019

Niedziela, 17 lutego 2019 r. VI Niedziela Zwykła

06.00 Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o łaskę życia wiecznego.

07.30 Za + Irenę Wywioł z prośbą o dar nieba.

09.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha z podziękowaniem za dar sakramentu kapłaństwa i sakrę biskupią z prośbą o błogosławieństwo, światło Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego oraz odwagi i siły w pasterskim posługiwaniu w intencji księdza biskupa Grzegorza Olszowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

10.00 Z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha w intencji Liliany z okazji kolejnej rocznicy urodzin. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Iwesa Woźniaka z okazji 75. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa, miłość i wspólnie przeżyte lata z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Ryty i Alfreda Karwat z okazji 50. rocznicy ślubu, 75. rocznicy urodzin pana Alfreda oraz w intencji syna Damiana i całej rodziny. Te Deum.

14.00 Msza Święta w intencji rocznych dzieci: Zofia Antonina Pehl, Ewa Sokolińska.

15.00 Nieszpory niedzielne.

17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Ireneusza Żółtak z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

19.00 Za + Łucję Dawid w 30. dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.

Poniedziałek, 18 lutego 2019 r. Dzień powszedni

6.30
I Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o dar nieba.

II Za + Irenę Wywioł z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + Lidią Karwot w 11. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Karwot, Pudełko i Żywotkiewicz.

18.00 Msza święta wspólna za zmarłych.

Wtorek, 19 lutego 2019 r. Dzień powszedni

6.30
I Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o łaskę życia wiecznego

II Za + Irenę Wywioł z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + Franciszka Kura z prośbą o dar nieba, ofiara od rodzin Łapaczów, Goliszewskich i Kowalskich.

18.00
I Za ++ męża Jana Sidełko, rodziców Janinę i Bolesława Rozwadowskich, siostrę Krystynę, dwie bratowe, dziadków, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

II Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Alicji Sobala z okazji 40. rocznicy urodzin oraz w intencji rodzin Sobala i Lareckich. Te Deum.

Środa, 20 lutego 2019 r. Dzień powszedni

6.30 Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + Irenę Wywioł z prośbą o łaskę życia wiecznego.

17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.

18.00
I W intencji rodzin, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna.

II Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Danuty Sornek z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

Czwartek, 21 lutego 2019 r. Dzień powszedni

6.30
I Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o dar nieba.

II Za + Irenę Wywioł z prośbą o łaskę życia wiecznego.

8.00 Za + Stanisławę Duda z prośbą o łaskę nieba, ofiara od Andrzeja i Elżbiety Duda z dziećmi.

18.00
I Za ++ rodziców Stanisławę i Antoniego Torbus, Teofilę i Franciszka Kilan oraz rodzeństwo obu stron z prośbą o dar nieba.

II Za + Annę Loska w 10. rocznicę śmierci.

Piątek, 22 lutego 2019 r. Święto Katedry św. Piotra Apostoła

6.30
I Za + Irenę Wywioł z prośbą o łaskę nieba.

II Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 Za ++ rodziców Annę i Romana Rzepka, brata Emila w 30. dzień po śmierci oraz brata Franciszka i męża Adama.

18.00
I Za ++ rodziców Zofię i Wincentego Kowalskich, ich córki Adelajdę i Stanisławę oraz zięciów Józefa, Wincentego i Ernesta.

II Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o dar nieba.

Sobota, 23 lutego 2019 r. Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.

6.30
I Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o dar nieba.

II Za + Irenę Wywioł z prośbą o dar nieba.

8.00
I Za + męża Jana Jadamusa we wspomnienie urodzin z prośbą o łaskę życia wiecznego.

II Msza Święta dziękczynna w intencji zespołów charytatywnych dekanatu mikołowskiego.

18.00
I Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Cyrana w 2. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar nieba.

II Za ++ męża Józefa Ćwiernia i brata Adama.

III Za + Stanisława Czecha w 30. dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.

Niedziela, 24 lutego 2019 r. VII Niedziela Zwykła

06.00 Za ++ Eleonorę w 1. rocznicę śmierci, męża Gerarda oraz rodziców Łucję i Huberta z prośbą o dar nieba.

07.30 Za + żonę Irenę Wolnik z prośbą o łaskę życia wiecznego.

09.00 Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i Anioła Stróża w intencji Angeliki Rybak z okazji 10. rocznicy urodzin i Bogusławy Rybak z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

10.00 Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha oraz łaskę wytrwania w wierze w intencji Konrada z okazji 18. rocznicy urodzin. (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Krzysztofa Tabora z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

12.00 Do Bożej Opatrzności podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji Gizeli Spyra z okazji 88. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

14.00 Msza Święta chrzcielna: Antonina Anna Górnioczek, Przemysław Rafał Giemza, Aurelia Liwia Muszer, Wojciech Piotr Ryt, Jana Maria Wójcik.

15.00 Nieszpory niedzielne.

17.30 Za + męża i ojca Stanisława Majchrzaka w 1. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny

19.00 Za + Józefa Dziewiora w kolejną rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny z prośbą o dar nieba.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu