Chrzest Święty

Obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[3]. Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

Chrzest dziecka

Wszystkie formalności związane z chrztem dziecka załatwiamy w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego.
Zgłaszając dziecko do chrztu przedstawiamy w kancelarii parafialnej akt urodzenia i otrzymujemy odpowiedni druk formularza zgłoszenia dziecka do chrztu.
Sakrament chrztu świętego udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godzinie 14.00.
W sobotę poprzedzającą chrzest dziecka zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych na nauki do Domu Katechetycznego przy ul. Okrzei, początek nauk godzinie 16.00.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone i bierzmowane, które mogą przystępować do sakramentów świętych.

Terminy na 2017 rok:

22 stycznia,
12 lutego, 26 lutego,
12 marca, 26 marca,
09 kwietnia, 23 kwietnia,
14 maja, 28 maja,
11 czerwca, 25 czerwca,
09 lipca, 23 lipca,
13 sierpnia, 27 sierpnia,
10 września, 24 września,
08 października, 22 października
12 listopada, 26 listopada
10 grudnia, 24 grudnia

Roczek dziecka

Msza Święta z okazji roczku dziecka – I rocznicą chrztu świętego.
III Niedziela miesiąca – godzina 14.00.
Dziecko zgłaszamy trzy tygodnie przed Mszą Świętą w kancelarii parafialnej.
We Mszy Świętej uczestniczy rodzina, a przede wszystkim rodzice i rodzice chrzestni.
Na Mszę świętą przynosimy świecę chrzcielną.

Pierwsza rocznica chrztu świętego w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie:

19 lutego 2017 r.
19 marca 2017 r.
16 kwietnia 2017 r.
21 maja 2017 r.
18 czerwca 2017 r.
16 lipca 2017 r.
20 sierpnia 2017 r.
17 września 2017 r.
15 października 2017r.
19 listopada 2017 r.
17 grudnia 2017 r.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu