Chrzest Święty

Obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[3]. Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

Chrzest dziecka

Wszystkie formalności związane z chrztem dziecka załatwiamy w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego.
Zgłaszając dziecko do chrztu przedstawiamy w kancelarii parafialnej akt urodzenia i otrzymujemy odpowiedni druk formularza zgłoszenia dziecka do chrztu.
Sakrament chrztu świętego udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godzinie 14.00.
W sobotę poprzedzającą chrzest dziecka zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych na nauki do Domu Katechetycznego przy ul. Okrzei, początek nauk godzinie 16.00.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone i bierzmowane, które mogą przystępować do sakramentów świętych.

Terminy na 2018 rok:

14.01.2018 r.
28.01.2018 r.
11.02.2018 r.
25.02.2018 r.
11.03.2018 r.
25.03.2018 r.
08.04.2018 r.
22.04.2018 r.
13.05.2018 r.
27.05.2018 r.
10.06.2018 r.
24.06.2018 r.
08.07.2018 r.
22.07.2018 r.
12.08.2018 r.
26.08.2018 r.
09.09.2018 r.
23.09.2018 r.
14.10.2018 r.
28.10.2018 r.
11.11.2018 r.
25.11.2018 r.
09.12.2018 r.
23.12.2018 r.

Roczek dziecka

Msza Święta z okazji roczku dziecka – I rocznicą chrztu świętego.
III Niedziela miesiąca – godzina 14.00.
Dziecko zgłaszamy trzy tygodnie przed Mszą Świętą w kancelarii parafialnej.
We Mszy Świętej uczestniczy rodzina, a przede wszystkim rodzice i rodzice chrzestni.
Na Mszę świętą przynosimy świecę chrzcielną.

Pierwsza rocznica chrztu świętego w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie:

21.01.2018 r.
18 02.2018 r.
18.03.2018 r.
15.04.2018 r.
20.05.2018 r.
17.06.2018 r.
15.07.2018 r.
19.08.2018 r.
16.09.2018 r.
21.10.2018 r.
18.11.2018 r.
16.12.2018 r.

 

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu