Franciszkański Zakon Świeckich

 

Franciszkański Zakon Świeckich tworzą połączone ze sobą wspólnoty poziomów:
międzynarodowa
narodowa
regionalne
i miejscowe.

Każda wspólnota FZŚ niezależnie od poziomu jest wspólnotą duchową opartą na ewangelicznym braterstwie.

Franciszkański Zakon Świeckich posiada swoje prawo zakonne jako odrębna wspólnota religijna w Kościele.
Tym prawem są:
Reguła,
Konstytucje Generalne,
Rytuał.

Zgodnie z Regułą FZŚ życie franciszkanów świeckich jest następujące: „Zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”.

Duchowość franciszkańska ukierunkowana jest na Chrystusa Boga – Człowieka. Boga uznać za najwyższą wartość – „Bóg mój i wszystko” – to hasło św. Franciszka.

Franciszkanie świeccy żyjąc w świecie stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli obok osobistego uświęcenia, dążenie do uświęcenia innych wiernych i świadczenie pomocy Kościołowi w zależności od indywidualnych możliwości.

Istotą naszego powołania jest naśladowanie Jezusa – nie w konkretnym dziele, ale w sposobie Jego życia – we wspólnocie. Jedynym znakiem odróżniającym franciszkanów świeckich zewnętrznie jest noszony znak „Tau”.

Patronką FZŚ w Polsce jest bł. Aniela Salawa.

OPIEKUN GRUPY: ks. Marek Skrzydlewski

SPOTKANIA: III sobota miesiąca po Mszy świętej o godz. 08.oo, w salkach katechetycznych.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu