Poprzedni wikariusze

ks. dr Paweł Wojciech Maciąg

Urodzony w Lublinie, święcenia kapłańskie 29.05.2004.
historyk sztuki, wykładowca ASP w Katowicach.
Zainteresowania: sztuka, literatura piękna, przestrzenie górskie.


P1340436

ks. Dariusz Grodoń

Urodzony w Mikołowie Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Orzeszu – Zawiści. Maturę zdał w ZST w Mikołowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14.05.1994 r. w Katowicach. Placówki wikariuszowskie: 1994-1997 Parafia św. Anny w Lędzinach, 1997-2000 Parafia NSPJ w Chorzowie Batorym, 2000-2004 Parafia NSPJ w Wyrach, 2004-2007 Parafia św. Barbary w Rudzie Śl. – Bykowinie, 2007-2012 Parafia MB Różańcowej w Halembie, 2012-2016 Parafia św. Wojciecha w Mikołowie.


P1240336

ks. Leszek Czernecki
Urodzony w Pszczynie, parafia rodzinna: Wniebowzięcia NMP w Międzyrzeczu.

Święcenia kapłańskie: 13.05.1995r.

Parafie:

do 1998 – Czerwionka – Czuchów / Wniebowzięcia NMP/
od 1998 – 2002 – Wirek, św. Wawrzyńca
od 2002 do 2008 – Misjonarz Diecezjalny i pomoc duszpasterska w Gostyni
od 2008 do 2012 – Wodzisław Śl. – Radlin II, św. Marii Magdaleny.
od2012 do 2015 – Mikołów św. Wojciech
od 2015 Parafia św. Katarzyny Jastrzębie Zdrój.

Zainteresowania: sport /jeździ na nartach, gra w piłkę nożną/, gra na gitarze, dobra książka.

Był katechetą w Gimnazjum nr 1, od listopada 2015 Proboszcz w Parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu


P1340069

ks. Wojciech Iwanecki
Urodził się  w Katowicach. Obecnie mieszka w Pszowie. Matka z zawodu jest lekarzem-psychiatrą a ojciec był nauczycielem. Ma siostrę i brata. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk apb. Wiktora Skworca, w Katowickiej katedrze, dnia 12. maja 2012 roku. Pracę magisterską napisał u ks. prof. Jerzego Szymika. Ma ona temat: „Estetyka teologiczna w polskojęzycznych przekładach pism Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Interesuje się literaturą, muzyką klasyczną, jazzem, górami, wspinaczką i bieganiem. Gra na klarnecie i gitarze. W naszej parafii zajmował się Oazą młodzieżową, rodzinami Domowego Kościoła, prowadził Duszpasterstwo Akademickie i spotkania „10 przykazań”. Był także moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie, rejonu Mikołów-Łaziska-Orzesze. Od 2015 Parafia św. Barbary w Katowicach – Giszowcu.


DSC_0089

ks. Sebastian Kreczmański
Urodził się  w Katowicach. Pochodzi z parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12.05.2007 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk J.E. ks. abp Damiana Zimonia. Po święceniach posługiwał w parafii św. Teresy od Dz. Jezus i Najświętszego Oblicza w Rybniku-Chwałowicach, a następnie w parafii śś. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. Współpracuje z „Gościem Niedzielnym” i „Biblicum śląskim” pisząc rozważania Lectio divina. Jest również asystentem naukowym w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej oraz pełni funkcję sekretarza w Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W naszej parafii pełnił posługę prefekta szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Miarki. Z dniem 1 września 2015r. ks. Sebastian Kreczmański rozpoczął posługę w Kurii Metropolitalnej w Katowicach.


P1030189

ks. Wojciech Samuel
Urodził się  w Chorzowie. Pochodzi z parafii św. Barbary w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2008 roku z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Słowa, które przyjął jako drogowskaz w swej kapłańskiej posłudze, zostały zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: ” Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). W latach 2008-2011 pracował w parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. 30 sierpnia 2011 roku rozpoczął posługę duszpasterską w bazylice mikołowskiej. Był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki. W parafii opiekował się Ruchem Światło Życie (oazą młodzieżową oraz Domowym Kościołem). Pełnił również funkcję moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie (rejonu Mikołów, Łaziska, Orzesze) oraz był duszpasterzem osób głuchoniemych w Mikołowskim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego.


P1300160

ks. Tomasz Stolarski
Urodził się w Wodzisławiu Śląskim. Pochodzi z parafii pw. MB Częstochowskiej w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach. Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Katowickiej z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia, dnia 13 maja 2006 r. Mottem kapłańskiej posługi uczynił słowa: Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118, 14). W latach 2005-2009 duszpasterzował w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Na swoją drugą placówkę trafił do Mikołowa. W parafii katechizował młodzież w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich, opiekował się Ruchem Światło-Życie (Oazą młodzieżową) i Trzecim Zakonem św. Franciszka, był odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu Bierzmowania oraz redagował miesięcznik „Adalbertus”.


P1320360

ks. Krzysztof Horowski
Urodził się  w Tychach. Pochodzi z parafii MB Różańcowej w Lędzinach. Święcenia kapłańskie z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia przyjął 14. maja 2005 r. Mottem swej kapłańskiej drogi uczynił słowa: Przylgnij do Niego, a nie odstępuj (Syr 2, 3). Jako neoprezbiter trafił do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach gdzie duszpasterzował przez trzy lata. W 2008 r. został przeniesiony do Mikołowa. Był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki i duszpasterzem akademickim naszej parafii.

Po 4 latach posługiwania, został przeniesiony do parafii MB Bolesnej w Rybniku.


P1100306

ks. Piotr Piekło
Urodził się w Katowicach i pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych na osiedlu Tysiąclecia. Święcenia kapłańskie przyjął 10. maja 2008 r. z rąk Metropolity Katowickiego Abpa Damiana Zimonia. Za motto kapłańskiej posługi obrał słowa: współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą (Hbr 5, 2). Do parafii św. Wojciecha został posłany jako neoprezbiter w 2008 r. Był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki, opiekunem Oazy Rodzin Domowego Kościoła w parafii oraz dekanalnym i parafialnym duszpasterzem ministrantów.

Po trzy letniej posłudze przeniesiony z naszej parafii do parafii Św. Jadwigi w Rybniku. Pożegnanie Ks. Piotra w sobotę 3 września 2011 podczas Mszy św 17.3o.


P1310076

ks. Kajetan Klein
Urodził się w Katowicach, a wychował się w Imielinie, w parafii pw. MB Szkaplerznej. Święcenia kapłańskie przyjął 11. maja 2002 r. z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia. Za motto swej kapłańskiej drogi obrał zawołanie: Będę głosił imię Twoje swym braciom (Ps 22, 23). W latach 2002-2006 duszpasterzował w parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu, a następnie, do 2009 r. w parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich – Józefce. Od 2009 -2012 r. był duszpasterzem w Mikołowie. W parafii miał pod opieką Dzieci Maryi, Eucharystyczny Ruch Młodych i Odnowę w Duchu Świętym. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 3.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu