Widok na żywo z BazylikiOpublikowano: 21 września 2016

p1210871

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PEREGRYNACJĄ
WIZERUNKU MATKI BOŻEJ MIKOŁOWSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA
W PARAFII ŚW. WOJCIECHA W MIKOŁOWIE

W czasie peregrynacji rodziny będą mogły korzystać z modlitewnika, który stanowi pomoc duchową podczas nawiedzenia Maryi i Jej Syna w wizerunku Mikołowskiej Madonny z Jezusem. Modlitewnik ten (niebieska teczka) będzie przekazywany razem z księgą pamiątkową (biała teczka) kolejnym rodzinom. Pragniemy, aby rodziny goszczące u siebie wizerunek Madonny z Synem wpisywały swoje intencje (podziękowania, prośby, przebłagania, uwielbienie) w księdze przygotowanej specjalnie z tej okazji. Będzie ona stanowiła świadectwo naszej wiary i pobożności maryjnej.
W każdą środę, czyli w dniu, w którym odprawiane jest nabożeństwo przed obrazem Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna o godzinie 18.00 będą również odprawiane Msze święte, podczas których zostaną odczytane wspomniane intencje (stąd też gorąca prośba o dokonywane czytelnego zapisu).
Rodzina, która w środę pożegna obraz Matki Bożej Mikołowskiej o godz. 17.00 jest proszona o dostarczenie intencji z ostatniego tygodnia (teczka biała z napisem) do zakrystii kościoła przed godz. 17.00. Natomiast rodzina, która w środę o godz.17.00 przyjmuje obraz do swojej rodziny, z teczki czerwonej wyjmuje nową, czystą kartę i wpisuje intencje w polu nr 1, a po niej czynią podobnie kolejne rodziny stosownie do numeracji. Wszystkie rodziny, które nawiedził obraz w danym tygodniu są zaproszone na wspomnianą Mszę świętą. Arkusze zapisanych intencji rodzin utworzą Peregrynacyjną Księgę Intencji, która stanie się historycznym zapisem spotkania naszych rodzin z Maryją w wizerunku Matki Bożej Mikołowskiej i Jej Syna oraz stanie się naszym darem podczas uroczystości koronacji obrazu.

 

Modlitwa o trwałe owoce peregrynacji Matki Bożej Mikołowskiej w naszych rodzinach.

Maryjo, Ty po zwiastowaniu w Nazarecie, z Jezusem w swym łonie, nawiedziłaś Elżbietę niosąc jej pomoc jakiej potrzebowała.
Nawiedzając dziś nasze rodziny w wizerunku, Matki Bożej Mikołowskiej , przychodzisz do nas, niosąc Jezusa.
Przynosisz Kogoś, kto wszystko może uczynić, o co Go poprosisz.
Nawiedzając nasze rodziny i domy podobnie jak w Kanie Galilejskiej, mówisz do nas:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” i na nowo ukazujesz słowa Jezusa, które wypowiedział na Krzyżu:
„Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka Twoja.”
Wyproś u Swego Syna, aby spotkanie z Tobą, stało się owocem miłości, pokoju, jedności w naszych rodzinach oraz w każdym z nas. Niech pod Twoją opieką dzieci wzrastają w miłości i mądrości.
Wypraszaj potrzebne łaski chorym i cierpiącym. Bezdomnym otwieraj ludzkie serca i dach nad głową.
Bezrobotnym daj zatroskanych o ich godność pracodawców, wolnych od chęci zysku za wszelką cenę.
Nam wszystkim, wypraszaj potrzebne łaski i przypominaj o Jezusie Chrystusie, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
Amen.

p1500365

 

Biskup Jean-Louis Marie Balsa z diecezji Viviers modlił się przed obrazem
Matki Boskiej Mikołowskiej.

 


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu