Widok na żywo z BazylikiOpublikowano: 1 kwietnia 2021

Drodzy Parafianie,
Z dniem 1 marca 2021 Ksiądz Arcybiskup mianował mnie nowym kapelanem: Domu Generalnego Sióstr Boromeuszek, Szpitala Świętego Józefa i Szpitala Powiatowego w Mikołowie. Z posługą sakramentalną przychodzę również do: Domu Opieki dla Osób Starszych „Herbaciane Popołudnie” i Prywatnego Domu Opieki „Maria”.
W czasie nieustannie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej wywołanej pandemią wirusa Covid-19, niecenioną pomocą w mojej posłudze sakramentalnej jest Wasze zainteresowanie swoimi bliskimi chorymi. Wierząc w szczególną obecność Boga wśród chorych i cierpiących, proszę Was o kontakt telefoniczny ze mną pod numerem telefonu: 570 042 018 i/lub adresem elektronicznym: kapelan.mikolow@katowicka.pl.
Warto przytoczyć piękne słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego:
KKK 1422. Spowiedź Święta: „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.
KKK 1496 Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
– pojednanie z Kościołem;
– darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
– wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.
KKK 1322. Komunia Święta: Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
KKK 1499. Namaszczenie chorych: “Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.
KKK 1524. Wiatyk: Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem z chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Zgodnie ze słowami Pana Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca (Por. J 13,1)”.
Nie zostawiajmy nigdy naszych chorych samotnymi w szpitalach i domach opieki.
ks. dr Łukasz Michoń


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu