Widok na żywo z Bazyliki13.06.2021 -20.06.2021

Opublikowano: 5 czerwca 2021

Porządek Nabożeństw
13.06.2021 –  20.06.2021

Niedziela,  13 czerwca 2021 r.                  XI  Niedziela Zwykła

06.00      

Za + Danutę Krystof z prośbą o dar nieba, ofiara od Barbary i Jana Pindlów z Sopotni Małej.

07.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo,zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Rafała z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

09.00      

Za ++ Zenona Żywockiego oraz rodziców Kazimierę i Huberta z prośbą o dar nieba.

10.00       

Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Grzegorzek w 18. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo obu stron oraz wszystkich krewnych z prośbą o dar życia wiecznego. (stary kościół).

10.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Janiny i Henryka Myszor oraz dzieci, synowej, zięciów i wnuczek.

12.00

Do  Bożej   Opatrzności    z   podziękowaniem   za   dar   życia  i  wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskie Matki    Miłosierdzia    i    wstawiennictwo    św.    Wojciecha w  intencji   Bogumiły Kasprowskiej z okazji  60. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. Te Deum.

14.00        Msza święta chrzcielna.

16.45        Nieszpory niedzielne.  

17.30        

Za ++ męża i ojca Mariana Bociana w 19. rocznicę śmierci, rodziców Leokadię i Józefa Klimas, teściów Zenonę i Stanisława Bocian oraz Stanisława Niemiero z prośbą o łaskę życia wiecznego.

19.00        Nabożeństwo fatimskie – Różaniec. (bazylika).  

20.00       

1.Jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata oraz w intencji członków Żywego Różańca.

2.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Antoniego z Padwy z prośbą o błogosławieństwo i opiekę w intencji członków Róży nr 13, ich rodzin oraz najbliższych, a dla zmarłych członków Róży z prośbą o dar nieba.

 

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.   Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

06.30       

1.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

2.Za + Danutę Krystof z prośbą o dar nieba, ofiara od mamy.

3.Za + Lidię Berek we wspomnienie dnia urodzin z prośbą o dar nieba.

4.Za ++ Henryka Piwowarskiego w 4. rocznicę śmierci, rodziców Halinę i Mariana Piwowarskich oraz zmarłych z rodzin Piwowarskich i Duszyńskich z prośbą o dar nieba.

08.00      

1.Za + brata Romualda Otremba z prośbą o dar nieba.

17.15         Różaniec o ustanie pandemii.

18.00        Msza święta wspólna za zmarłych.

 

Wtorek, 15 czerwca 2021 r.    Dzień powszedni   

06.30       

1.Za ++ Gertrudę Bojdoł, jej rodziców Marię i Augustyna Siedlaczek z prośbą o dar nieba.

2.Za + męża Janusza Rzeźniczaka w 6. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

07.15        Różaniec o ustanie pandemii.

08.00

1.Za + Pawła Siewiora w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

17.30         Nabożeństwo do św. Józefa.

18.00       

1.Za ++ z FZŚ, szczególnie za zmarłego Janusza Rzeźniczaka w 6. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

2.Za ++  Martę i Józefa Żogała, synów Bernarda i Stanisława, wnuka Kazimierza oraz zmarłych z pokrewieństwa z prośbą o dar   nieba.

3.Za ++ Teresę i Huberta Marschall, Krzysztofa, Martę, Eugeniusza Wołek oraz Jacka Kowol z prośbą o dar nieba.

4.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

 

Środa, 16 czerwca 2021 r.       Dzień powszedni

06.30       

1.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

07.15        Różaniec o ustanie pandemii.

08.00      

1.Za + Elżbietę Stopyra z prośbą o dar nieba.

16.00        Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

18.00

1.W intencji rodzin, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia.

2.Za ++ ojca Józefa Augustyniaka w 46. rocznicę śmierci, brata Jana, męża Andrzeja, zmarłych z rodzin Augustyniak, Pilch i Wojtyczek z prośbą o dar nieba.

3.Za + Jacka Bernerta w 7. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin obu stron z prośbą o dar nieba.

19.00        Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego,zak.

06.30

1.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

2.Za + Danutę Krystof z prośbą o dar nieba, ofiara od siostry Lucyny z mężem.

07.15        Różaniec o ustanie pandemii.

08.00

1.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo,zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Marii Śliwa z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci z rodzinami i całej rodziny.

13.00        Ślub konkordatowy: Ewelina Halina Smolorz – Dawid Wojciech Myszor.(bazylika).

18.00

1.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Brata Alberta z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Róży nr 40 ich rodzin i najbliższych oraz o dar nieba dla zmarłego Henryka Małka.

2.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Józefa z podziękowaniem za łaskę zdrowia z prośba o błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Ireny Bondel.

3.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Ilony i Andrzeja Ochojskich z okazji 35. rocznicy ślubu oraz w intencji córek Justyny i Sabiny z rodzinami i całej rodziny. Te Deum.

 

Piątek, 18 czerwca 2021 r.      Dzień powszedni

06.30

1.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

2.Za + Danutę Krystof z prośbą o dar nieba, ofiara od kierownictwa i koleżanek „Baru Leśnego ”.

3.Za + Łucję Wrona w 30. dzień po śmierci z prośbą o dar nieba.

07.15        Różaniec o ustanie pandemii.

08.00

1.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia z podziękowaniem za liczne uzdrowienia z prośbą o opiekę dla chorych i cierpiących członków Róż    Różańcowych, ich rodzin i najbliższych oraz o potrzebne łaski i umocnienie dla wszystkich ofiarujących modlitwę, dobre słowo i wsparcie.

14.00        Ślub konkordatowy: Karolina Klaudia Tabacka – Krzysztof Daniel Pyta.(stary kościół).

18.00

1.W intencji rodziny Czarnowskich.

2.Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji rodziny Kutyłowskich.

3.Do  Bożej   Opatrzności    z   podziękowaniem   za dar powrotu do zdrowia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i wstawiennictwo św.Wojciecha i św.Józefa w intencji Anity Kurek oraz o dalszą opiekę dla całej rodziny.

 

Sobota, 19 czerwca 2021 r.      Dzień powszedni

06.30

1.W podziękowaniu za życie wszystkich dobrych ludzi, którzy służą mi pomocą oraz są wsparciem dla mnie, ofiara od Marii.

2.Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba

07.15         Różaniec o ustanie pandemii.       

08.00

1.W intencji członków FZŚ na czas wizytacji i Kapituły Wyborczej.

10.30        I Komunia święta. 

18.00

1.Za ++ mamę Bronisławę Leo w 2. rocznicę śmierci i Pelagię Zalewską we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba.

2.Za + Gertrudę Piątek w 5. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

3.Za + Andrzeja Bednarz w 6. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

4.Za ++ Marię i Józefa Myszor we wspomnienie urodzin oraz Irenę i Edwarda Pukocz we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba.

5.Za ++ teściów Apolonię i Antoniego z prośbą o dar nieba, ofiara od rodziny Król.

 

Niedziela,  20 czerwca 2021 r.        XII  Niedziela Zwykła

06.00       Za + Teresę Jadwigę Marschall z prośbą o dar nieba.

07.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo,zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Zofii Myszor z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w intencji Wojciecha Fido z okazji 50. rocznicy urodzin, ofiara od córek z rodzinami. Te Deum.

09.00      

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie trzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji Aldony i Piotra Kołodziej z okazji 40. rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci. Te Deum.

10.00       

Za ++  Marię Golec, Jana Mielniczka, Piotra Mielniczka oraz wszystkich zmarłych z rodzin Golec, Mielniczek, Kostuj i Strączek z prośbą o dar życia wiecznego. (stary kościół).

10.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha, św. Józefa i św. Franciszka w intencji Andrzeja Balcarka z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

12.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Marii i Walentego Szweda z okazji 40. rocznicy ślubu, Justyny i Rafała Szweda z okazji 2. rocznicy ślubu, syna Dariusza i wnuka Ignacego. Te Deum.

14.00       

Msza święta w intencji rocznych dzieci: Antoni Twardoch, Julia Paulina Kiecka.

16.45         Nieszpory niedzielne.

17.30         

Za + ojca Stefana Pająka w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Pająk z prośbą o dar nieba.

20.00       

Za + Franciszka Górnego w 20. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Górny i Kotas z prośbą o dar nieba.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu