Widok na żywo z BazylikiRóżaniec w naszej Bazylice

Opublikowano: 30 września 2021

“Wśród wszystkich hołdów należnych Matce Bożej, nie znam żadnego bardziej miłego niż Różaniec”.

Święty Alfons Maria z Liguori

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Nabożeństwo Różańcowe, które w naszej bazylice odprawiane będzie codziennie o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 16.45.

Rozważania Tajemnic i prowadzenie Modlitwy Różańcowej.

01.10 – PIĄTEK- Siostry Boromeuszki
02.10 – SOBOTA -Odnowa w Duchu Świętym
03.10 – NIEDZIELA- Lektorzy i Animatorzy Ministrantów
04.10 – PONIEDZIAŁEK- Krąg Biblijny
05.10 – WTOREK -Rycerze i Czciciele św. Michała Archanioła
06.10 – ŚRODA -Diakonia Muzyczna
07.10 – CZWARTEK- Róże Różańcowe
08.10 – PIĄTEK- Franciszkański Zakon Świeckich
09.10 – SOBOTA -Dzieci Maryi
10.10 – NIEDZIELA
11.10 – PONIEDZIAŁEK- Dzieci komunijne – SP1
12.10 – WTOREK -Dzieci komunijne – SP1
13.10 – ŚRODA WIECZÓR FATIMSKI
14.10 – CZWARTEK-Dzieci komunijne – SP5
15.10 – PIĄTEK -Dzieci komunijne – SP5
16.10 – SOBOTA-Dzieci komunijne – SP5
17.10 – NIEDZIELA -Domowy Kościół
18.10 – PONIEDZIAŁEK- Dzieci komunijne – SP3
19.10 – WTOREK- Dzieci komunijne – SP3
20.10 – ŚRODA- Dzieci komunijne – SP3
21.10 – CZWARTEK- Dzieci komunijne – SP10
22.10 – PIĄTEK- Dzieci komunijne – SP10
23.10 – SOBOTA- Dzieci komunijne – SP10
24.10 – NIEDZIELA- Zespół Charytatywny
25.10 – PONIEDZIAŁEK- Dzieci wczesnokomunijne
26.10 – WTOREK -Dzieci wczesnokomunijne
27.10 – ŚRODA -Dzieci wczesnokomunijne
28.10 – CZWARTEK -Animatorzy i kandydaci do bierzmowania
29.10 – PIĄTEK- Schola dziecięca
30.10 – SOBOTA -Szafarze
31.10 – NIEDZIELA- Stowarzyszenie „UŚMIECH”

Odpusty dla odmawiających różaniec

Czym jest odpust?

Zgodnie z nauczaniem Kościoła: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
(…). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).

„Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec człowieka nowego»” (KKK 1473).

a) Odpust zupełny – uwalnia od wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.
b) Odpust cząstkowy – darowanie części kary doczesnej.
„Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów” (KKK 1498).

Kiedy uzyskujemy odpust różańcowy?

Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:

• w kościele,
• w miejscu publicznych modlitw,
• w rodzinnym gronie,
• w zakonnej wspólnocie,
• w pobożnym stowarzyszeniu.

Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu