Widok na żywo z Bazyliki16 – 23 stycznia 2022r.

Opublikowano: 15 stycznia 2022

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 stycznia 2022 r.

6.00 ZA PARAFIAN.

7.30 Za + Krystynę PIETRUSIAK.

9.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Joanny KUKWA z okazji urodzin oraz w intencji rodziny.

10.00 Za + Eugenię ZBOROWSKĄ w 1-wszą rocznicę śmierci oraz w intencji + męża Wiktora.

10.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Anioła Stróża i św. Tarsycjusza, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra z okazji 17-tej rocznicy urodzin oraz w intencji Jadwigi, Łucji i Gabrieli i całej rodziny.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło i moc Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla córki Magdaleny KOŁODZIEJ z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz w intencji siostry Natalii i rodziców.

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja SIKORA z okazji 1-wszej rocznicy Chrztu i urodzin oraz w intencji jego rodziców i chrzestnych.

17.30 Za ++ rodziców Teresę i Stefana KUŚ i ++ z rodziny KUŚ i GARBARCZYK.

19.00 Za ++ Janinę i Stanisława DELUGA, w rocznicę śmierci, ich ++ rodziców i + Rozalię WOJTYŁA, z prośbą o dar nieba dla nich.


PONIEDZIAŁEK – 17 stycznia 2022 r. wspomnienie Św. Antoniego, opata

6.30
I Za + Krystynę PIETRUSIAK.

II Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej i Wszystkich Świętych, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dominika.

8.00 Za ++ Stefanię i Bolesława WARUNEK, siostrę Olgę, rodziców Marię i Mariana WARUNEK, Marię i Augustyna BILOTA i za całe ++ pokrewieństwo.

18.00 Za zmarłych polecanych.


WTOREK – 18 stycznia 2022 r.

6.30
I Za + Krystynę PIETRUSIAK.

II Za + Franciszka SZIRER.

III Za + mamę Marię TŁUCZYKĄT, z prośba o dar nieba.

8.00
I Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, miłość w małżeństwie i rodzinie oraz opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla Jolanty i Leszka z okazji 47-mej rocznicy ślubu oraz w intencji córek z rodzinami. (Te Deum)

II Do Opatrzności Bożej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących w naszej parafii i współpracowników.

18.00 Za + Jana JAROSZKA w 2-gą rocznice śmierci.


ŚRODA – 19 stycznia 2022 r. wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

6.30
I Za + Krystynę PIETRUSIAK.

II Za ++ Wiktorię, Jana, Gertrudę i Pawła MANDECKICH.

III Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny Marii FIDOR.

8.00 Za + Elżbietę LIPA.

18.00
I Do Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia w intencji rodzin, które przyjęły obraz.

II Za + Annę MYSZOR w rocznicę śmierci i ++ z rodziny, z prośbą o dar nieba.


CZWARTEK – 20 stycznia 2022 r.

6.30
I Za + Krystynę PIETRUSIAK.

II Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny Marii FIDOR.

III Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00
I Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Henryka SIENKIEWICZ z okazji urodzin i w intencji całej rodziny.

II Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za łaski otrzymane, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii KRZYWICKIEJ z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz w intencji męża i synów z rodzinami. (Te Deum)

18.00 Za ++ Weronikę i Henryka BEZRĄK.


PIĄTEK – 21 stycznia 2022 r. wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

6.30 Za + Krystynę PIETRUSIAK.

8.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla rodziny WRÓBEL.

18.00
I Za ++ rodziców Weronikę i Antoniego HAIM i ++ z rodziny.

II Za + matkę Anielę MANSFELD, ojca Alojzego, teściów Marię i Alfonsa DELOCH oraz ++ z pokrewieństwa MANSFELD-KRET i DELOCH-KELLNER.

III Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę św. Patronek i Matki Bożej Mikołowskiej dla córek Joanny i Agnieszki.

IV Za ++ rodziców Genowefę i Stanisława SKWAREK, Jadwigę i Józefa TRZEWIK oraz Janinę i Juliana BAZARNICKICH w kolejne rocznice śmierci, z prośbą o dar wiecznego zbawienia.


SOBOTA – 22 stycznia 2022 r.

6.30 Za + Krystynę PIETRUSIAK.

8.00
I Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Małgorzaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin i całej rodziny

II Za + męża Zygmunta BRANDYS, ++ rodziców Annę i Konrada WIDŁOK oraz teściów Zofię i Ludwika BRANDYS i + Marię BRANDYS, z prośbą o dar nieba.

III Za + brata Zbigniewa KACZMARKA w 1-wszą rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i krewnych.

18.00
I Za ++ Hildegardę, Zofię i Aleksego JABŁEKA oraz Franciszka i Rozalię JADWISZCZYK.

II Za ++ Hildegardę BRZONKALIK w 6-tą rocznicę śmierci i Norberta w 7-mą rocznicę śmierci, z prośbą o dar nieba.


III NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 stycznia 2022 r.

6.00 ZA PARAFIAN.

7.30 Za + Krystynę PIETRUSIAK.

9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy BROCZEK z okazji 80-tej rocznicy urodzin. (Te Deum)

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Matki Bożej Mikołowskiej i św. Wojciecha dla Zdzisławy KOCJAN z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny. (Te Deum)

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki Natalii PONIEDZIELSKIEJ z okazji 18-tej rocznicy urodzin i w intencji rodziny.

12.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi POPENDA z okazji 75-tej rocznicy urodzin i w intencji dzieci. (Te Deum)

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, łaskę żywej wiary, Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

17.30 Za + Katarzynę JANIK w 8-mą rocznicę śmierci, jej ++ rodziców i całą ++ rodzinę SALWEROWICZÓW i PULUTÓW.

19.00 Za + Jana SZPINDOR od sąsiadów.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu