Widok na żywo z Bazyliki15-22.05.2022r.

Opublikowano: 14 maja 2022

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 maja 2022 r.

6.00 Za + Gerarda, jego żonę Eleonorę i ++ Łucję i Huberta, z prośbą o dar życia wiecznego.

7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla wnuczki Sandry z okazji kolejnych urodzin oraz w intencji bliskich z rodziny o wiarę, miłość i zgodę.

9.00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z podziękowaniem za dar Eucharystii i Kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla ks. Proboszcza i kapłanów posługujących w naszej parafii od Wspólnoty Żywego Różańca.

10.00 Za ++ Krzysztofa, Martę i Eugeniusza WOŁEK, Teresę i Huberta MARSCHAL oraz Jacka KOWOL, z prośbą o dar nieba dla nich.

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar mądrości i miłość do Pana Jezusa Eucharystycznego dla dzieci przystępujących do I Komunii św. z SP 10 z klasy 3c oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, łaskę wiary i dar sakramentu kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i gorliwość w służbie Bogu i ludziom dla Ks. Neoprezbitera Patryka DAWIDA z okazji przyjęcia Święceń Kapłańskich. (Te Deum)

14.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i Anioła Stróża dla Hanny, Teresy WIĘCEK z okazji 1-szej rocznicy chrztu i urodzin oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych.

17.30 Za + żonę Lidię GRACA.

20.00 ZA PARAFIAN.


PONIEDZIAŁEK – 16 maja 2022 r. święto św. Andrzeja Boboli prezbitera i męcz., Patrona Polski

6.30
I Za + żonę Lidię GRACA.
II Za ++ Stanisława, Marcina i Karolinę MAJ oraz ++ z rodziny.
III Za ++ rodziców Marię i Józefa OŚLIZŁO w kolejną rocznicę śmierci mamy oraz + siostrę Olgę i ++ z rodziny.

8.00 Za + Franciszka FIGOŁUSZKĘ.

18.00
I Za ++ polecanych.
II Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej dla Dominiki MAREKWIA z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.


WTOREK – 17 maja 2022 r.

6.30
I Za + żonę Lidię GRACA.
II Za + Danutę STABIK od rodziny BANASIKÓW z Nowego Sącza.
III Za + Danutę STABIK od rodziny PYTKÓW z Chełmka.

8.00 Za + męża Tadeusza KRUSZYŃSKIEGO we wspomnienie urodzin i ++ rodziców z obu stron.

18.00
I Za + męża Andrzeja ZASUCHA w 8-mą rocznicę śmierci, ++ teściów Emilię i Jana, szwagrów Józefa, Stanisława i Marka, + Barbarę i ++ z rodziny.
II Za ++ Janinę i Władysława PIETRAŚ w kolejne rocznice śmierci, z prośbą o dar nieba, od córki z rodziną.


ŚRODA – 18 maja 2022 r.

6.30
I Za + Danutę STABIK od rodziny SAPARSKICH z Krużlowej.
II Za + Bernarda ŻOGAŁĘ i Kazimierza ZWONIK, z prośbą o dar nieba.

8.00 Za + żonę Lidię GRACA.

18.00
I Za + Leszka WIERZBICĘ we wspomnienie urodzin i 30-ty dzień po śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego, od sąsiadów z os. Słowackiego 6 klatki II.
II Za + mamę Marię TŁUCZYKĄT, z prośbą o dar nieba.
III Za + Stanisława KLIŚ w 1-szą rocznicę śmierci, z prośbą o dar nieba.


CZWARTEK – 19 maja 2022 r.

6.30
I Za + Danutę STABIK od rodziny SAPALSKICH z Grybowa.
II Za ++ rodziców Teresę i Stefana KUŚ oraz ++ z rodziny KUŚ i SIENKIEWICZ.

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary KOZŁOWSKIEJ z okazji urodzin.

18.00
I Za + Jadwigę KURZAK w 19-tą rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin KURZAK, MAREKWIA i KRAWCZYK.
II Za + Eryka LOSKA w 4-tą rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz + Jerzego WANKE w 1-szą rocznicę śmierci.
III Za + żonę Krystynę KASPEREK we wspomnienie urodzin i rocznicę śmierci, od męża, córki z rodzina i siostry.


PIĄTEK – 20 maja 2022 r.

6.30
I Za + Bogdana PIÓRECKIEGO od rodziny PIÓRECKI z mamą z Krakowa.
II Za ++ Bernarda ŻOGAŁĘ, jego rodziców Martę i Józefa oraz brata Stanisława.

8.00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z prośbą o uświęcenie kapłanów oraz o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, od Żywego Różańca.

18.00
I Za ++ mamy Danielę SUDOŁ i Władysławę PAZDUR oraz ++ z pokrewieństwa, z prośbą o dar życia wiecznego.
II Za + żonę Urszulę KOWALCZYK i teścia Pawła WRÓBEL.
III Za ++ rodziców Elżbietę i Bronisława TUCZNIO oraz + brata Krzysztofa.


SOBOTA – 21 maja 2022 r. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męcz.

6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, i potrzebne łaski dla Elżbiety CZUBAK z okazji 90-tej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

15.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Floriana i św. Wojciecha, z podziękowaniem za Bożą opiekę i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej i wstawiennictwo świętego Patrona dla strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Mikołowskiego i ich rodzin oraz za ++ strażaków, z prośbą o dar życia wiecznego dla nich.

18.00
I Za ++ Marię i Józefa WITOSZEK, córkę Jolantę, syna Mariana, zięcia Krzysztofa oraz Brygidę i Stanisława PAJĄK.
II Za ++ rodziców Stanisława i Walerię MANSFELD, Stanisława i Wiktorię GRUBARCZYK i ++ z pokrewieństwa.
III Za ++ Janinę CZYŻEWSKĄ we wspomnienie urodzin, Helenę i Antoniego RYBAK, Bolesława i Rafała LIPIOR oraz Kazimierza OLEARCZYK.


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 maja 2022 r.

6.00 Za + męża Herberta KOTARSKIEGO w 3-cią rocznicę śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego.

7.30 Za + żonę Alinę STACHURA we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodzin z obu stron, od męża.

9.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Edwina BRAWAŃSKIEGO z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

10.00 Za + męża i ojca Marka AUGUSTYNOWICZA w 14-tą rocznicę śmierci, z prośbą o dar nieba.

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar mądrości i miłość do Pana Jezusa Eucharystycznego dla dzieci przystępujących do I Komunii św. ze S.P.5 z klasy 3a oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar mądrości i miłość do Pana Jezusa Eucharystycznego dla dzieci przystępujących do I Komunii św. ze S.P.5 z klasy 3b oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, łaskę żywej wiary i opiekę Anioła Stróża dla dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

17.30
I Za + Krystiana LACHETA w 2-gą rocznicę śmierci, z prośbą o dar nieba.
II Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Bł. Pauliny JARYCOK w dniu jej Beatyfikacji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków Róży Różańcowej nr 7 i ich najbliższych oraz za ++ członków tej Róży.

20.00 ZA PARAFIAN


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu