Widok na żywo z BazylikiAlbum

Dzi��kczynienie za��dar kap��a��stwa i��pos��ug�� duszpastersk�� w��naszej parafii ks.��Leszka Flisa, ks.��Macieja Kusia i��ks.��S��awomira Tyburskiego oraz��za��kap��an��w rozpoczynaj��cych prac�� duszpastersk�� w��naszej wsp��lnocie ks.��Marka Leszczyny, ks.��Marka Skrzydlewskiego i��ks.��Artura Srogi.

Next
Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu