Widok na żywo z BazylikiAlbum

Medal Pro Christi Regno w��uznaniu szczeg��lnego zaanga��owania w��dzie��o budowy Kr��lestwa Bo��ego w��Archidiecezji Katowickiej przyznano w��niedziel��, 29 listopada, Pani Edycie Gryt wieloletniej katechetce i��Panu Zbigniewowi ��wi��kowi wieloletniemu ko��cielnemu naszej parafii.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu