Z życia parafii
bazylikamikolow.pl

REGULAMIN KONKURSU
  
„Nauczmy się na nowo na pamięć uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, 
prosząc Pana, aby nam pomógł je realizować każdego dnia i to dlatego, 
ponieważ widzimy Jezusa w każdej osobie potrzebującej.”
Papież Franciszek

ORGANIZATOR
Parafia św. Wojciecha w Mikołowie

Patronat honorowy – Ks. Biskup Grzegorz Olszowski

CELE KONKURSU
•    Ukazanie UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA  jako dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach duszy i ciała. 
•    Budzenie wrażliwości religijnej, kulturalnej i historycznej.
•    Prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki. 

UCZESTNICY KONKURSU
Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych  diecezji katowickiej

FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba i techniki mieszane. Format prac jest dowolny. Dopuszcza się pomoc rodziców przy przygotowaniu prac konkursowych.

II KATEGORIE: 
PRACE PRZESTRZENNE
PRACE PŁASKIE

TERMIN
1.    Prace dokładnie opisane (imię i nazwisko, klasa, wiek, opiekun, szkoła, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia przyklejoną do pracy oraz podpisanym oświadczeniem należy składać do dnia  5 listopada 2023 r. 
w parafii św. Wojciecha  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 43-190 Mikołów.  
2.    Rozstrzygnięcie konkursu (z możliwością odebrania prac) odbędzie się 13 listopada 2023 r. o  godz. 17.00 w auli Piusa X w Mikołowie. 
3.    Organizatorzy mogą zmienić zasady rozstrzygnięcia konkursu, o czym będą poinformowani laureaci konkursu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 Parafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać