Z życia parafii
bazylikamikolow.pl

Zapraszamy firmy do składania ofert w poniższym postępowaniu:

26 czerwca Parafia Świętego Wojciecha w Mikołowie ogłosiła postępowanie przetargowe na prace remontowe w ramach zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie”.

Zadanie będzie polegać w szczególności na:

  1. Naprawa i konserwacja więźby dachowej:
    a) wzmocnienie wybranych belek stropowych,
    b) uzupełnienie uszkodzonych końcówek krokwi i zastrzałów,
    c) impregnacja owadobójcza, grzybobójcza i  ogniochronna całej więźby dachowej.
  2. Konserwacja techniczno-estetyczna gontu drewnianego wraz z uzupełnieniem ubytków.
  3. Remont fragmentu muru granicznego.

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Obudowy Zabytków.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik pdf
FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - plik pdf
UMOWA Z WYKONAWCĄ - plik pdfParafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać