Biblioteka parafialna

Biblioteka Parafialna znajduje się w Domu Katechetycznym przy ulicy Okrzei 14a.

 

Historia Biblioteki Parafialnej

Historia Biblioteki Parafialnej Świętego Wojciecha w Mikołowie jest trudna do odtworzenia, brak jest bowiem źródeł pisanych, które by mówiły o założeniu tej książnicy. Prawdopodobnie już w drugiej połowie XIX wieku w parafii mikołowskiej udostępniono książki i czasopisma.

Wówczas na Górnym Śląsku zaczęły powstawać biblioteki ludowe, których zakładanie uzależnione było od inicjatywy nauczyciela lub proboszcza danej miejscowości. Powstawały także biblioteki stowarzyszeń i organizacji religijnych, takich jak m. in. Stowarzyszenie Świętego Karola Boromeuszka, III Zakon Franciszkański, Kongregacja Mariańska Panien, których książki po latach trafiły do księgozbiorów bibliotek parafialnych2. Znalazły się także w zbiorach Biblioteki Parafialnej Św. Wojciecha, o czym świadczą znajdujące się w książkach pieczątki i inne znaki własnościowe.

Historię Biblioteki można próbować odtworzyć od lat trzydziestych XX wieku, kiedy proboszczem parafii mikołowskiej był ksiądz Aleksander Skowroński. W 1930 roku zbudował niedaleko probostwa parafialny dom towarzyski3, gdzie prawdopodobnie mogła się mieścić biblioteka parafialna. Biblioteka istniała na pewno w latach 1934-1957, kiedy proboszczem był ksiądz Karol Wilk4. Zalążkiem księgozbioru były zapewne książki i czasopisma, należące wcześniej do stowarzyszeń religijnych, księży proboszczów i wikariuszy oraz osób prywatnych związanych z parafią pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mikołowie. Prawdopodobnie część tych zbiorów uległa rozproszeniu lub zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Wiele książek ocalało, m. in. Dzięki pani Rozalii Ciwiś, która przechowywała je w czasie okupacji, a po wyzwoleniu przekazała księdzu Józefowi Koterla. Po zakończeniu drugiej wojny światowej ksiądz Józef Koterla reaktywował działalność Biblioteki, a pracami bibliotekarskimi zajęły się panie: Glabaśnia, Małgorzata Gondzik oraz Jadwiga Krawczyk. W tych powojennych latach Biblioteka mieściła się w małej izdebce przy probostwie, później przeniesiono ją do Domu Parafialnego5.

W 1980 roku ksiądz proboszcz Alfons Janik spośród rodziców dzieci po wczesnej Komunii świętej powołał do pracy w Bibliotece panie Janinę Bąk i Halinę Piotrowską. Głównym zadaniem było uporządkowanie i skatalogowanie księgozbioru. W latach osiemdziesiątych Biblioteka otrzymała również nową lokalizację, byłą salkę katechetyczną, znajdującą się w podwórzu probostwa.

W 1990 roku, dzięki decyzji księdza proboszcza Alfonsa Janika Biblioteka została przeniesiona do nowego Domu Katechetycznego przy ulicy Okrzei 14, gdzie otrzymała obszerną, estetycznie urządzoną salę, spełniającą również funkcje małej czytelni.

Biblioteka Parafialna z roku na rok staje się placówką aktywną w środowisku, w którym działa, a także poza nim. W 1997 roku nawiązała współpracę z Zespołem ds. Badań nad Bibliotekami Kościelnymi Archidiecezji Katowickiej, działającym przy Uniwersytecie Śląskim, a zajmującym się problematyką działalności i organizacji bibliotek parafialnych w regionie Śląska. Na łamach Gościa Niedzielnego członkowie Zespołu wystąpili z prośbą do pracowników bibliotek parafialnych o przesłanie informacji o ich działalności6. Biblioteka przesłała wówczas informacje na swój temat do Gościa Niedzielnego, co zaowocowało artykułem7.

W 1998 roku nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką w Mikołowie w zakresie prac bibliotekarskich, takich jak gromadzenie, opracowanie formalne i rzeczowe, a także selekcja zbiorów.

Zbiory

Obecnie zbiory biblioteczne liczą prawie 8 000 woluminów książek, uporządkowanych na półach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do 1994 roku księgozbiór ułożony był według numerów inwentarzowych, jednak ze względu na stale rosnącą liczbę książek układ ten utrudniał orientację w zbiorach.

Biblioteka gromadzi i uzupełnia przede wszystkim literaturę o tematyce religijnej, ale znajdują się w niej także pozycje z zakresu m.in. literatury pięknej, historii Polski, historii Śląska, psychologii, malarstwa, wydania encyklopedyczne. Jest to literatura dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Wśród gromadzonych dokumentów znajdują się książki, czasopisma a także wydania multimedialne.

Zbiory umieszczone są w regałach, a czytelnicy mają do nich wolny dostęp.

Biblioteka posiada cenny zbiór woluminów druków dawnych, tj. wydanych w wieku XIX do połowy wieku XX. Są to wydawnictwa autorstwa pisarzy polskich i obcych, obejmujące tematykę religijną i literaturę piękną.

Wiele spośród druków dawnych pochodzi ze zbiorów osób prywatnych, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji, o czym mówią zachowane znaki własnościowe, takie jak autografy, pieczęcie i ekslibrisy, a także dedykacje i notatki na marginesach. Dzięki znakom własnościowym można stwierdzić, że książki będące dzisiaj w zbiorach Biblioteki Parafialnej Świętego Wojciecha kiedyś należały m. in. do księdza Józefa Smandzicha, księdza Edwarda Szewczyka, księdza Stefana Mieszczanina, księdza Jerzego Wraziło, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Sodalicji Mariańskiej Panien, S. Caroli Boromaei Congregatio, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Biblioteki Kongregacji Mariańskiej.

Warte uwagi w zbiorach Biblioteki są pozycje książkowe autorstwa osób niegdyś związanych z Mikołowem – Karola Miarki Wybór pism i księdza Karola Wilka św. Antoni z Padwy i Święty Benedykt, patriarcha Zachodu z uwzględnieniem wielkiej roli Św. Wojciecha w Polsce.

W celu orientacji w zbiorach Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy i druków dawnych. Są to tradycyjne katalogi kartkowe. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie znajduje się komputerowa bibliograficzna baza danych obejmująca opisy druków dawnych.

Od sierpnia 2011 roku na prośbę Księdza Proboszcza dr Mirosława Godźka rozpoczęto prace związane z tworzeniem bibliograficznej bazy danych księgozbiorów Biblioteki, a następnie aktualizowano o nowe pozycje.

KATALOG MARZEC 2018

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu