Widok na żywo z BazylikiBez kategorii

18.04.2021 -25.04.2021

Opublikowano: 16 kwietnia 2021

Porządek Nabożeństw
18.04.2021 –  25.04.2021

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r. III Niedziela Wielkanocna – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.00      

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w intencji Agaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

07.30       

Za ++ mamę Agnieszkę Fajkis w 7. rocznicę śmierci, ojca  Alojzego, babcię Łucje Glos i ciocię Anielę Mrowiec z prośbą o dar życia wiecznego.

09.00      

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha intencji Zofii i Bogdana Jonderko z okazji 40. rocznicy ślubu, 60. rocznicy urodzin Zofii oraz w intencji córki z rodziną. Te Deum.

10.00       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Zdzisławy i Adama Malmon z okazji 50. rocznicy ślubu. Te Deum. (stary kościół).

10.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Bartosza i Grzegorza Mełech z okazji kolejnych rocznic urodzin.

12.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha intencji Pawła z okazji 80. rocznicy urodzin, ofiara od Barbary i Reginy.

14.00       

Za Parafian.

16.45         Nieszpory niedzielne.

17.30        

Za + Wandę Dyduch w 5. rocznicę śmierci oraz zmarłych z  rodzin Dyduch i Prasak z prośbą o dar nieba.

19.00       

Za + Bronisława Kucza z prośbą o dar życia wiecznego.

 

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Dzień powszedni – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30

1.Za + Barbarę Wieczorek z prośbą o dar nieba, ofiara od Wandy Rusin z rodziną.

2.Za + Czesława Knop z prośbą o dar nieba, ofiara od córki Weroniki.

3.Za + Dorotę Palenta z prośbą o dar nieba, ofiara od sąsiadów.

08.00

1.Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i dalszą opiekę w intencji Jolanty Szczypta oraz w intencji rodziny.

17.15         Różaniec o ustanie pandemii.

18.00        Msza święta wspólna za zmarłych. 

 

Wtorek, 20 kwietnia  2021 r. Dzień powszedni – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30

1.Za ++ Anielę Łakota w 30. rocznicę śmierci, Antoniego Łakota oraz zmarłych Teodora Gniozdorz, Zofię Breguła,Martę Dutkiewicz, Różę Parysiewicz oraz Monikę i Jana Nawara z prośbą o dar nieba.

2.Za + Czesława Knap z prośbą o dar nieba, ofiara od syna.

07.15         Różaniec o ustanie pandemii.

08.00       

1.Za + Władysława Króla z prośbą o dar nieba, ofiara od Franciszka Deca z rodziną.

17.30         Nabożeństwo do św. Józefa.

18.00       

1.Za ++ Jadwigę Pastułka w rocznicę śmierci, Danielę Sudoł,      Halinę, Kazimierę, Mariana, Krzysztofa, Jana i Władysława Pastułka oraz zmarłych z rodzin Pustułka, Grabowski, Sudoł i Pazdur.

2.Za ++ żonę Helenę Krzystolik – Pilszek, jej męża Zygmunta oraz zmarłych z rodzin Krzystolik i Pilszek z prośbą o dar        nieba.

3.Za + Henryka Koczy w 3. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

4.Za + Jana Pawlaka w 1. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

 

Środa, 21 kwietnia 2021 r Dzień powszedni – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30  

1.Za + Helmuta Płachetka we wspomnienie urodzin z prośbą o dar nieba.

07.15         Różaniec o ustanie pandemii.       

08.00       

1.Za + Władysława Króla z prośbą o dar nieba, ofiara od Franciszka Deca z rodziną.

17.15         Nabożeństwo do Matki Bożej Mikołowskiej.

18.0o

1.W intencji rodzin, które w minionym tygodniu przyjęły obraz Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia.

2.Za + Henryka Sikorskiego w 1. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

3.Za ++ mamę Janinę Figarską w 17. rocznicę śmierci, ojca Mariana, brata Andrzeja, teścia Mariana Kanię i wszystkich   zmarłych z rodziny z prośbą o dar nieba.

4.Za + Romana Wrotnego we wspomnienie urodzin, siostrę Monikę, rodziców obu stron, swatów Józefa i Helenę Fudala oraz Urszulę i Jana Chmiel.

 

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. Dzień powszedni – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30

1.Za + Barbarę Wieczorek z prośbą o dar nieba, ofiara od Adama Motykowskiego z rodziną.

07.15         Różaniec o ustanie pandemii.       

08.0o

1.Za + Władysława Króla z prośbą o dar nieba, ofiara od Mariana Deca z rodziną.

18.00

1.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą                                     o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boże Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo  św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Janiny i Stefana Stolarskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami.

2.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą                                     o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Anny i Grzegorza Kowalskich z okazji 20. rocznicy ślubu oraz w intencji córki Natalii.

3.Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Jana Pawła II z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w intencji Janiny i Wacława, dzieci Anny, Marka i Marty oraz Stefanii, Andrzeja i Teodora.

4.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą  o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Krystyny i Czesława Świerkot z okazji kolejnej rocznicy ślubu, szczególnie z  prośbą o zdrowie dla Krystyny oraz w intencji Sebastiana z rodziną i całej rodziny.

 

Piątek, 23 kwietnia 2021 r.     Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30

1.Za + Czesława Knap z prośbą o dar nieba, ofiara od syna  Kamila z rodziną.

07.15         Różaniec o ustanie pandemii.       

08.00

1.Za ++ z rodziny Janota.

18.00

1.W intencji mieszkańców Mikołowa z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha Patrona parafii i miasta.

2.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu  małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo ślubu oraz w intencji rodziców i rodzeństwa.

3.Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha w intencji członków Róży Nr 2 i ich najbliższych oraz za zmarłą Teresę i Lidię z prośbą o dar nieba.

4.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Jolanty i Antoniego Nowackich z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci z rodzinami.

5.W podziękowaniu Matce Bożej Mikołowskiej Matce Miłosierdzia i św. Wojciechowi za wszelkie dobro, błogosławieństwo i opiekę, którą otrzymała rodzina  Rybickich z prośbą o wzrost wiary i dalszą opiekę, a dla zmarłego Wojciecha Rybickiego z prośbą o dar nieba.

 

Sobota, 24 kwietnia 2021 r.    Dzień powszedni – Ogólnopolski Tydzień Biblijny

06.30

1.Za + brata Bogumiła Szkopiaka w 1. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców z prośbą o dar nieba.                       

07.15        Różaniec o ustanie pandemii.       

08.00

1.Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, szczególnie za zmarłą Rytę Charewicz we wspomnienie urodzin z prośbą o łaskę nieba.

18.00

1.Za ++ Anielę Minoł, rodziców obu stron z prośbą o łaskę życia wiecznego.

2.Za ++ mamę i babcię Helenę Tabaka w 9. rocznicę śmierci,męża i ojca Andrzeja Aleksandrowicza w 9. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

3.Za + syna Arkadiusza Kremza w 1. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.

4. Za ++ rodziców Franciszka, Alojzego, Otylię, braci Antoniego,  Pawła Kasperczyka, Marka Kasperczyka, Piotra Dudło oraz Anielę Janota z prośbą o dar nieba.

 

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. IV Niedziela Wielkanocna Niedziela Dobrego Pasterza.Odpust ku czci św.Wojciecha

06.00      

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Józefa z prośbą  o błogosławieństwo, potrzebne siły w chorobie w intencji Małgorzaty Węgrzyk.

07.30

Za + Karola Bukola we wspomnienie urodzin z prośbą o dar życia wiecznego.

09.00      

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo,zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha intencji Edyty Gryt z okazji 85. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny Gryt. Te Deum.

10.00       

Za ++ rodziców Marię i Gerarda Kucz, Anielę i Pawła Świerkot, brata Antoniego Kostorz i Janusza Szopa oraz wszystkich zmarłych z rodzin obu stron. (stary kościół).

10.30       

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Anny i Wiesława Tomeckich z okazji 25. rocznicy ślubu oraz w intencji 50. rocznicy urodzin Anny. Te Deum.

12.00        Suma odpustowa

1.Za Parafian.

2.W intencji członków Żywego Różańca.

14.00        Msza święta chrzcielna.

16.45         Nieszpory odpustowe.

17.30        

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakramentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Józefa w intencji Eweliny Maj – Tarafalskiej i Igora Tarafalskiego z okazji 3. rocznicy ślubu.

19.00        

Za + Rutę Cybulską w 1. rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin z prośbą o dar życia wiecznego.


Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Opublikowano: 28 marca 2021

Zbliża się święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a swój szczyt ma w Wigilię Paschalną.

Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i kapłaństwa oraz przykazania miłości. Msza święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz. 16.00 (dla rodzin z dziećmi) oraz o godz. 18.00. Do godz. 21.00 będzie można adorować Pana Jezusa w Ciemnicy.

|
W Wielki Piątek zapraszamy o godz. 7.00 na Ciemną Jutrznię, a o godz. 8.00 na Drogę Krzyżową. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę nie ma ucałowania Krzyża. O godz. 15.00 będzie Droga Krzyżowa dla dzieci i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczniemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej sprawowana będzie o godz. 18.00. Do godz. 21.00 będzie można adorować Najświętszy Sakrament w Bożym Grobie, natomiast od godz. 20.00 zapraszamy szczególnie mężczyzn na modlitwę.

W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia obowiązuje wszystkich od 18-60 roku życia, a wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Kościół zachęca także do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

W Wielką Sobotę zapraszamy o godz. 7.00 na Ciemną Jutrznię a o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W tym roku nie będzie ucałowania Krzyża. Zachęcamy, aby w domach uczcić Krzyż stawiając go na stole w głównym miejscu. Nie odbędzie się również obrzęd błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby ten obrzęd poprowadził w domu ojciec rodziny przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwa błogosławieństwa pokarmów znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablocie. Liturgia Wigilii Paschalnej sprawowana będzie o godz. 20.00. Kolekta Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty przeznaczona będzie na Boży Grób i na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego , a o godz. 16.45 na Nieszpory wielkanocne kończące obchody Triduum Paschalnego.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny w naszej bazylice zostanie odprawiona dodatkowa Msza święta o godz. 15.30.


MODLITWY

Opublikowano: 29 listopada 2020

Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. (więcej…)


Msza święta z indywidualnym błogosławieństwem Rodzin

Opublikowano: 23 listopada 2020

W tym roku kolęda nie odbędzie się w zwyczajnej formie. W związku z tym zapraszamy Parafian na Msze święte sprawowane w intencji poszczególnych ulic, po których każda rodzina otrzyma indywidualne błogosławieństwo, kredę, którą będzie mogła zaznaczyć na drzwiach symbole kolędy (C+M+B+2021), folder parafialny oraz pamiątkowy obrazek kolędowy. Można wtedy będzie również dobrowolnie złożyć ofiarę kolędową, która w tym roku przeznaczona będzie na remont bazyliki. Plan Mszy świętych sprawowanych za poszczególne ulice.

29.11.2020r. Niedziela 19.00
ul. Krakowska ul. Grażyńskiego ul. Św. Wojciecha

3.12.2020r. Czwartek 18.00
ul. Matejki ul. Filaretów ul. Lompy

5.12.2020r. Sobota 18.00
ul. Żwirki i Wigury ul. Bromboszcza ul. Gimnazjalna

6.12.2020r. Niedziela 19.00
ul. Podleska ul. Poprzeczna ul. Wiosenna

10.12.2020r. Czwartek 18.00
Ul. Koja Ul. Waryńskiego Ul. Skrajna

11.12.2020r.Piątek 18.00
Ul. Południowa Ul. Korczaka Ul. Młyńska Ul. Lema

12.12.2020r. Sobota 18.00
Ul. Szarotek Ul. Jagodowa Ul. Poziomkowa

13.12.2020r. Niedziela 19.00
Ul. Przyjaciół Ul. Wodociągowa Ul. Lazurowa

17.12.2020r. Czwartek 18.00
Os. Grunwaldzkie Ul. Janasa

18.12.2020r. Piątek 18.00
Os. Norwida

19.12.2020r. Sobota 18.00
Os. Kochanowskiego

20.12.2020r. Niedziela 19.00
Os. Słowackiego

27.12.2020r. Niedziela 19.00
Ul. W Pileckiego Ul. Nowa Ul. Cmentarna

29.12.2020r. Wtorek 18.00
Ul. Dąbrowskiego Ul. Staropodleska

30.12.2020r. Środa 18.00
Ul. Rolnicza Ul. Boczna Ul. Wspólna Ul. Żniwna


W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na 2021r.

Opublikowano: 7 października 2020

 

ZAMAWIANIE MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIANYCH W NASZEJ BAZYLICE

Najdoskonalej wielbimy Boga Mszą Świętą!

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji.
Intencje mszalne przyjmujemy w  kancelarii parafialnej.

Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych.
Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby i sprawy.

Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła Mszę Świętą w wybranej przez siebie intencji!

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św.

Zamawianie intencji mszalnych

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:
Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

Przykładowe intencje Mszy Św.:
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
Błagalna o nawrócenie z nałogu…
Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
Nawrócenie i przemianę życia…
Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
Msza św. wynagradzająca…
Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej…
Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
W intencji Bogu wiadomej…
Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
Właściwy wybór drogi życiowej…
Za zmarłego…
Za zmarłych z rodziny…
Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej

poniedziałek 8.00-11.30 i 15.00-18.00
wtorek 8.00-11.30 i 15.00-17.00
środa 8.00-11.30 i 15.00-18.00
czwartek nieczynna
piątek 8.00-11.30 i 15.00-17.00
sobota 8.00-11.30.


Ks. Mariusz Marek

Opublikowano: 30 sierpnia 2020

Jestem księdzem od 1998r., wtedy przyjąłem świecenia. Pochodzę z parafii osiedlowej w Knurowie. Uczyłem w różnych i licznych szkołach. Generalnie uczyłem w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwukrotnie uczyłem w szkole podstawowej i dwa razy w gimnazjum.

Moim hasłem prymicyjnym są słowa A. Kelpinga: „Kto chce zdobyć ludzi, musi dawać w zastaw swoje serce”.
Mam za sobą wiele parafii. Wymienię m.in. Rudę Śląską, Chorzów Batory, Tychy, Mysłowice, Rydułtowy, a teraz Mikołów. Lubię spacerować w wolnych chwilach, podróżować, poznawać innych.

 


3.05.2020 r. – 10.05.2020 r.

Opublikowano: 2 maja 2020

Niedziela, 3 maja 2020 r. IV Niedziela Wielkanocna Niedziela Dobrego Pasterza Światowy Dzień Modlitw o Powołania

06.00 Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.

07.30 Za ++ Franciszka Klachacza, Arthura Groneta i Rogera Brock.

09.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar sakarmentu małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Anny i Pawła Seweryn z okazji 5. rocznicy ślubu oraz w intencji synów Tomasza i Wojciecha.

10.00 W intencji rodziny Brol . (stary kościół).

10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Pauliny Borowicz z prośbą o dobre przygotowanie do sakarmentu bierzmowania i Andrzejka Borowiacza o dobre przygotowanie do I spowiedzi i Komunii świętej.

12.00 Z podziękowaniem z dar koronacji obrazu Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz dalszy rozwój kultu Matki Bożej, dar od Żywego Różańca.

14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Moniki Grajcarek z okazji 30. rocznicy urodzin oraz Zbigniewa z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

17.30 Za + Macieja Lipowczana z prośbą o dar nieba.

20.00 Za ++ z rodzin Hetmańskich i Tchórz z prośbą o dar nieba.

 

Poniedziałek, 4 maja 2020 r. Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego

6.30
I Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.

II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Małgorzaty Barczyk z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

III Za + księdza kanonika Czesława Malca z prośbą o łaskę życia wiecznego.

IV Za + Stanisława Filipowskiego z prośbą o dar nieba.

08.00 Za ++ Wiktorię, Jana, Gertrudę i Pawła Mandeckich oraz Jadwigę, Adama i Romana Szczypta z prośbą o łaskę życia wiecznego.

18.00 Msza Święta wspólna za zmarłych polecanych o łaskę życia wiecznego.

 

Wtorek, 5 maja 2020 r. Dzień powszedni.

06.30 Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.

08.00 Za ++ Marię, Jana i Henryka Szwidergol w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

18.00
I Za + Józefa Cecot w 30. dzień po śmierci z prosbą o łaskę życia wiecznego.

II Za + Annę Brzana w 30. dzień po śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

III Za + Janinę Krystynę Zając w 30. dzień po śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

IV Za + Henryka Pająk w 30. dzień po śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

 

Środa, 6 maja 2020 r. Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba

06.30 Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.

08.00 Za + Janinę Krystynę Zając z prośbą o dar nieba, ofiara od sąsiadów .

18.00
I Przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia z prośbą o opiekę w intencji rodzin naszej parafii.

II Za + Iwonę Wróbel z prośbą o łaskę życia wiecznego, ofiara od Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Orzeszu – Zawiści.

III Za + Zofię Głowacką w 1. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego.

IV Za + księdza kanonika Czesława Malca z prośbą o łaskę życia wiecznego, ofiara Agnieszki i Jerzego Muszyńskich z córkami z Chodowa.

Czwartek, 7 maja 2020 r. Dzień powszedni I czwartek miesiąca

06.30
I Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.

08.00
I O dobre, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz o uświęcenie duchowieństwa.

II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowię, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Ireny Giel z okazji 82. rocznicy urodzin oraz w intencji córki z rodziną.
18.00
I Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo, zdrowe i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji rodziny Hanke.
II Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Jana Pawła II w intencji Jolanty Czubak z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
III Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo, zdrowe i opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Genowefy Wiecha, córek z rodzinami, wnuków i prawnuków.
Piątek, 8 maja 2020 r. Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski
Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego Kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele
06.30
I Za ++ Halinę Giewiada we wspomnienie urodzin, rodziców Rozalię i Andrzeja Opała, syna Stanisława i Jana oraz bratową Teresę z prośbą o łaskę życia wiecznego.
II Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.
08.00
I Za + Alojzego Szołtyska w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.
18.00
I Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia i Anioła Stróża w intencji Ani Waligóry z okazji 6. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
II Za ++ mamę Danielę Kozicką w 10. rocznicę śmierci, ojca Hieronima oraz zmarłych z rodzin Kozickich i Gerc.
III Za ++ ojca Andrzeja, matkę Urszulę Sornek, Lidię i Ryszarda Bakuńskich oraz zmarłych z rodziny z prośbą o dar nieba.
IV Za ++ rodziców Bartłomieja i Monikę Sornek oraz zmarłych z rodzinyz prośbą o łaskę życia wiecznego.
Sobota, 9 maja 2020 r. Dzień powszedni
Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego Kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele 06.30
I Za ++ Franciszka Skarżyńskiego i Tomasza Stabika z prośbą o łaskę życia wiecznego.

II Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.
08.00
I Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia, św. Wojciecha i św. Franciszka o dopuszczenie do profesji wieczystej Gabrieli Lach jako dziękczynienie Bogu za ten dar oraz nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00
I Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Jana Minoł z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
II Za + mamę Gabrielę Serafin w 30. rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.
III Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha w intencji Teresy Czylok i całej rodziny.
IV Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia oraz wstawiennictwo św. Wojciecha i św. Teresy w intencji Teresy Oleszkiewicz z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
Niedziela, 10 maja 2020 r. V Niedziela Wielkanocna
06.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
07.30
09.00 Za Parafian.
10.00 Za + Barbarę Budzińską we wspomnienie urodzin. (stary kościół).
10.30 Za + Marię Spyra z prośbą o dar nieba.
12.00 W intencji rodziny Czuba.
14.00 Msza Święta chrzcielna.
17.30 Za + Zygmunta Marka we wspomnienie urodzin oraz zmarłych rodziców i Danutę Marek.
20.00 Za + Ewę Drag – Banaszek, ofiara od sąsiadów z os. Słowackiego, blok nr 8.


Informacja

Opublikowano: 1 marca 2020

W związku z możliwością pojawienia się na terenie Polski koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19,
Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, wystosował list informacyjny, który można przeczytać pobierając z naszej strony:

koronawirus_pismo_ministra_zdrowia

profilaktyka przed koronawirusem


Opublikowano: 26 stycznia 2020

Parafia św. Wojciecha w Mikołowie zaprasza na kurs “Odkrywanie Chrześcijaństwa”. To 10 interaktywnych spotkań, w nieformalnej i przyjaznej atmosferze. W czasie tych spotkań można zadawać pytania lub po prostu słuchać. Program jest tak ułożony aby odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania na temat istoty Chrześcijaństwa i nauczania Jezusa oraz ich aktualności dzisiaj. M.in.: kim był Jezus?, czym jest łaska? na czym polega bycie chrześcijaninem dzisiaj?
Spotkania będą się odbywać w 1 i 3 czwartek miesiąca, począwszy od lutego o godzinie 19:00 w auli św. Piusa X.
Więcej informacji na www.odkrywaniechrzescijanstwa.pl
i u ks. Łukasza – bezpośrednio, lub przez email – lukasz.cnota@katowicka.pl


Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

Opublikowano: 23 września 2019

Ks. Łukasz Płaszewski
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej (więcej…)


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu