Chrzest Święty

Obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[3]. Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

Chrzest dziecka

Wszystkie formalności związane z chrztem dziecka załatwiamy w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego.
Zgłaszając dziecko do chrztu przedstawiamy w kancelarii parafialnej akt urodzenia. Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 14.oo. W sobotę poprzedzającą chrzest dziecka zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych na nauki do salek katechetycznych przy ul. Okrzei, początek nauk godz. 16.oo

Terminy na 2019 rok:

13.01.
27.01.
10.02.
24.02.
10.03.
24.03.
14.04.
28.04.
12.05.
26.05.
09.06.
23.06.
14.07.
28.07.
11.08.
25.08.
08.09.
22.09.
13.10.
27.10.
10.11.
24.11.
08.12.
22.12.

Roczek dziecka

Msza Święta z okazji roczku dziecka – I rocznicą chrztu świętego.
III Niedziela miesiąca – godzina 14.00.
Dziecko zgłaszamy trzy tygodnie przed Mszą Świętą w kancelarii parafialnej.
We Mszy Świętej uczestniczy rodzina, a przede wszystkim rodzice i rodzice chrzestni.
Na Mszę świętą przynosimy świecę chrzcielną.

Pierwsza rocznica chrztu świętego w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie:

20.01.
17.02.
17.03.
21.04.
19.05.
16.06.
21.07.
18.08.
15.09.
20.10.
17.11.
15.12.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu