Intencje mszalne
bazylikamikolow.pl

SOBOTA – 18 maja 2024 r. 

6.30 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

8.00 Za + Grzegorza HAT – of. od brata Tadeusza z rodziną.

10.00 I Komunia Święta – SP 5

12.00 I Komunia Święta – SP 5

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Do Bożej Op. jako podziękowanie za trud przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentu I Spowiedzi i Komunii św., z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Siostry Vianey, od rodziców i dzieci wczesnokomunijnych. 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 19 maja 2024 r.

06.00 ZA PARAFIAN.

07.30 Za + Jana TABOR w 30 r. śmierci oraz Anielę TABOR we wsp. 90-tych urodzin, o dar nieba dla nich.

09.00 SUMA: Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z podzięk. za dar Eucharystii i Kapłaństwa, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBM dla Ks. Proboszcza i kapłanów posługujących w naszej parafii - of. od Wspólnoty Żywego Różańca.

10.00 Do Bożej Op. z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Piotra ŚWIERKOT z okazji 70 r. urodzin. (Te Deum)

10.30 Rocznica I Komunii Świętej.

12.00 Do Bożej Op. z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Piotra WRÓBEL z okazji 70 r. urodzin. (Te Deum)

14.00 Do Op. Bożej, przez wstaw. MBM, z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny OSTAFIN z okazji kol. r. urodzin i w intencji całej rodziny.

17.00 Nabożeństwo majowe

17.30 Za + mamę Małgorzatę SZPINDOR w 10 r. śmierci i jej męża Jana.

19.00   Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

PONIEDZIAŁEK – 20 maja 2024 r. święto NMP Matki Kościoła

6.30    
I Za + Grzegorza HAT – of. od siostry Józefy z mężem.
II Za + Grzegorza HAT – of. od chrześniaka Rafała HAT z rodziną.

8.00 Za + męża i ojca Jana KOŹLIKA w r. śmierci, o dar życia wiecznego dla niego.

17.30 Nabożeństwo majowe


18.00
I Wspólna za ++ polecanych:
II Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

WTOREK– 21 maja 2024 r. wsp. św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.


6.30    
I Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)
II Za + Grzegorza HAT – of. od Roberta HAT z rodziną.

8.00 Za + Kazimierza STANUSZEK – of. od sąsiadów.

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00    
I Za + ojca i dziadka Jana NOGAL w 2 r. śmierci i ++ z rodziny NOGAL, z prośbą o dar życia wiecznego.
II Za + mamę Krystynę ŻOGAŁA, z prośbą o dar życia wiecznego dla niej.

ŚRODA – 22 maja 2024 r.

6.30 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

8.00 Do Bożej Op., z podzięk. za dar życia i Bożą opiekę, z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Edwina BRAWAŃSKIEGO z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00    
I Za + żonę Alinę STACHURA we wsp. urodzin oraz ++ z obu stron.
II Przez wstaw. Matki Bożej i św. Rity oraz św. Filipa Nereusza, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla członków Róży Różańcowej nr 29 i 34 i ich najbliższych oraz za ++ z tych Róż.
III Za + tatę Leona OTREMBA.

CZWARTEK – 23 maja 2024r. święto Jezusa Chrystusa Najw. i Wiecznego Kapłana


6.30 Przez wstaw. Św. Wojciecha o zdrowie dla Tomasza.

8.00 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

9.00 Msza św. w intencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI.)

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00    
I Do Bożej Op. za wstaw. Św. Wojciech, z podzięk. za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Andrzeja GRZEGORSKIEGO z okazji 50 r. urodzin oraz w intencji żony i dzieci. (Te Deum) 
II Za + matkę Rozalię KLOCEK we wsp. urodzin, ojca Alojzego KLOCEK, ich wnuka Piotra, z prośbą o dar nieba dla nich.

PIĄTEK – 24 maja 2024 r. wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych
 

6.30 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

8.00 Za ++ Stefanię i Stanisława MYŚLIWSKICH, Katarzynę, Barbarę, Bolesława, Edwarda, Aleksandra i Henryka BAJ oraz siostrę Jadwigę, brata Mieczysława i dziadków z obu stron.

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00    
I Do Bożej Op. z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę MBM i Anioła Stróża dla Klaudii FARON z okazji 6 r. urodzin i w intencji całej rodziny.
II Za ++ matki: Salomeę GRACKA, Zofię SZUMILAS, Katarzynę JANOTA, Krystynę KRAWCZYK i Filomenę ZABAWSKĄ we wsp. Dnia Matki, z prośbą o dar nieba dla nich.
III Za + syna Artura SZUMILAS, o dar nieba dla niego.

SOBOTA – 25 maja 2024 r. 

6.30 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)

8.00 Za ++ rodziców Ludwika i Bogusławę KUCZENSKI.

10.00 I Komunia Święta – SP 10

12.00 I Komunia Święta – SP 10

14.00 I Komunia Święta – SP 10

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Za + matkę Ilonę JURKA z ok. Dnia Matki oraz + Romana JURKA w 2 r. śmierci.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26 maja 2024 r.

06.00 Za + męża Herberta KOTARSKIEGO w 5 r. śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego.

07.30 ZA PARAFIAN.

09.00 Suma: Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z prośbą o uświęcenie kapłanów oraz o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, - of. od wspólnoty Żywego Różańca.

10.00 Za ++ mamy: Olimpię PROKOCKĄ, Marię DOBROWOLSKĄ i Rozalię KRUPA oraz ++ rodziców i rodzeństwo, o dar nieba dla nich.

10.30 Do Bożej Op. z podzięk. za dar życia sakramentem małżeństwa, z prośbą o Boże błog., zdrowie i miłość wzajemną oraz opiekę MBM dla Haliny i Andrzeja FĄFEREK z okazji 40-tej r. ślubu oraz w intencji córek Marty i Małgorzaty z rodzinami. (Te Deum)

12.00 Do Bożej Op. z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Weroniki SŁUŻAŁEK z okazji 70 r. urodzin i w intencji córek Justyny, Aleksandry i Mireli z rodzinami. (Te Deum) 

14.00 Za + Teodora HETMAŃSKIEGO w kol. r. śmierci oraz ++ z obu stron rodziny.

17.00 Nabożeństwo majowe

17.30 Za + Krystiana LACHETA w kol. r. śmierci i ++ z rodziny.

19.00 Za + Urszulę GROBORZ. (Greg.)