Kapłani

 

“Konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich samych lub ich opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej. Kapłan jest sługą i winien ciągle starać się być znakiem, który jako posłuszne narzędzie w rękach Chrystusa odsyła do Niego. Wyraża się to w pokorze, z jaką kapłan przewodzi liturgii, w posłuszeństwie wobec obrzędu, służąc mu sercem i umysłem, unikając wszystkiego, co może sprawiać wrażenie niestosownego stawiania siebie na pierwszym miejscu. Polecam duchownym, by zawsze pogłębiali świadomość własnej posługi eucharystycznej jako pokornej służby wobec Chrystusa i Jego Kościoła” (Benedykt XVI ).

 

“Kapłanem jest się tylko dzięki Chrystusowi, Jego łasce, udzielonej przez posługę Kościoła. Niech niczym niezasłużony dar kapłaństwa uczy nas pokory (…)Niech nie braknie Wam odwagi, aby iść z Ewangelią Chrystusa do każdego człowieka, nikogo przy tym nie wykluczając i nie spisując nikogo na straty.” Abp Wiktor Skworc

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu