Klasztor Sióstr Boromeuszek

Podstawą duchowości boromeuszek jest ewangeliczne miłosierdzie realizowane jako pełny dar z siebie dla Boga i ludzi. Potwierdzone jest to składaniem dodatkowego czwartego ślubu miłosierdzia. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny i apostolsko-charytatywny. Zasady życia duchowego wzorowane są na św. Karolu Boromueszu i św. Franciszku Salezym. Od nich uczą się łączenia kontemplacji z działalnością apostolską. Głównym patronem zgromadzenia jest św. Karol, ojciec ubogich i cierpiących, wzór heroicznej ofiarności i głębokiej pokory.

W trosce o rozwój życia wewnętrznego siostry codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, sprawują całą Liturgię Godzin, praktykują medytację i kontemplację Słowa Bożego, adorują Boga ukrytego w Eucharystii, zgłębiają naukę Kościoła, przeżywają miesięczne i adwentowe dni skupienia, coroczne rekolekcje, pielęgnują milczenie i wewnętrzne skupienie. W duchu pokuty wykorzystują okazje do ofiary w posłudze chorym oraz przyjmują niedomagania i przykrości życia wspólnego.
Boromeuszki otaczają kultem Najświętsze Serce Jezusa oraz Matkę Bożą, którą naśladują szczególnie w postawie służebnej względem wszystkich ludzi. Kultem otaczają również św. Józefa, powierzając mu swoje życie wewnętrzne, oraz Św. Rodzinę, która jest dla nich wzorem życia ukrytego, przepojonego wiarą i miłością, całkowicie oddanego sprawom Bożym. Na obraz Św. Rodziny kształtowane jest także życie wspólnotowe zgromadzenia.Konkretną realizacją charyzmatu miłosierdzia jest praca pielęgniarska, opiekuńcza, wychowawcza, katechetyczna, parafialna oraz każda forma pomocy duchowej i materialnej człowiekowi potrzebującemu.
Zgromadzenie pielęgnuje chorych w szpitalach, prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, ośrodki wychowawcze, bursy, katechizuje w szkołach i przedszkolach. Siostry spieszą z pomocą ludziom chorym, biednym i opuszczonym w środowisku swego życia i pracy, pracują także w instytucjach kościelnych oraz domach rekolekcyjnych i wypoczynkowych.


f

https://boromeuszki.my.wiara.pl/

 

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu