Widok na żywo z Bazylikiks. Proboszcz

ks. dr Mirosław Godziek

Urodził się  w Rybniku, a wychował się w parafii pw. św. Anny w Świerklanach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp. Damiana Zimonia 11. maja 1991 r. w katowickiej katedrze. Jako hasło prymicyjne wybrał słowa: Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13, 13). Wikariuszem był w trzech parafiach naszej diecezji: jako neoprezbiter, do 1995 r. pracował w parafii Podwyższenia Krzyża św. i św. Herberta na os. Witosa w Katowicach; w latach 1995-1998 w parafii św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach; a następnie, do roku 2002, w parafii pw. Jana Chrzciciela w Tychach. W ostatniej ze swoich wikariuszowskich placówek, w latach 1999-2002, pełni funkcję dyrektora ośrodka dziennego pobytu dla dzieci Caritas bł. Jana XXIII. W 2001 r. obronił pracę doktorską z teologii pastoralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej zatytułowaną: Kult maryjny w życiu, twórczości i działalności apostolskiej ks. Franciszka Blachnickiego. Zdobyte wykształcenie i dotychczasowa troska o młodzież zaowocowały w 2002 roku nominacją na duszpasterz akademickiego ośrodka DA „Graniczna” przy akademikach na os. Paderewskiego w Katowicach. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2010 r. godząc ją z pracą akademicką (wykłady etyki w Politechnice Śląskiej) i troską duszpasterską o Siostry Maryi Niepokalanej (od 2007 r. kapelan Domu przy ul. Krasińskiego w Katowicach). Z dniem 1. sierpnia 2010 r. Ks. Abp. Damian Zimoń odwołał ks. Mirosława ze wszystkich pełnionych dotychczasowo funkcji i mianował proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Mikołowie. W parafii, poza zwyczajną pracą duszpasterską i administracyjną, ks. Proboszcz opiekuje się Zespołem Charytatywnym, Grupą Różańcową i Kręgiem Biblijnym oraz prowadzi spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowańców.
Ksiądz Proboszcz pełni swoją posługę od 2010 roku.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu