Małżeństwo

Istotne cechy małżeństwa katolickiego

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakrament małżeństwa małżonkowie dają sobie nawzajem, a Bóg jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, b swoje powołanie do wspólnego życia oraz zadań rodzicielskich doprowadzali do doskonałości oraz aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata.

Katolicki związek małżeński jest wspólnotą na całe życie utworzoną przy ich całkowitej zgodzie.

Wszelki trudności, które mogą pojawić się w katolickiej rodzinie powinny być rozwiązywane przez małżonków na drodze modlitwy i sakramentów Pokuty i Eucharystii, które podtrzymują ich na duchu i wzajemnie umacniają.

W ten sposób mogą oni osiągnąć doskonałość życia małżeńskiego i dzielić się wynikami swoich doświadczeń z innym małżeństwami, które stanęły w obliczu podobnych problemów.

Jeżeli Bóg powołuje małżonków do służenia Mu w tym stanie daje poprzez sakramenty odpowiednie łaski, dzięki którym małżonkowie są zdolni w miłości i całkowitej wolności odpowiedzieć na boski plan Zbawiciela i przyjąć nałożone na nie jarzmo. Tak więc powołanie do życia chrześcijańskiego poprzez chrzest, w sakramencie małżeństwa zostaję rozwinięte i umocnione.

Miłość w katolickim małżeństwie przewyższa zdecydowanie czysto erotyczną skłonność. Jest ona wynikiem dobrowolnego uczucia dwojga małżonków kierowana jest od osoby do osoby i obejmuję dobro całej osoby. Może ten nadać szczególną godność cielesnym i duchowym jej przejawom.

Miłość w małżeństwie katolickim, wiążąc z sobą czynniki boskie i ludzkie prowadzi małżonków do dobrowolnego wzajemnego oddawania się sobie, przez które ubogacają się sercem radosnym i wdzięcznym. Miłość ta potwierdzona wzajemną wiernością i uświęcona sakramentem pozostaje obca wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi. Nierozerwalność związku i dobro potomstwa wymagają aby miłość między małżonkami ciągle się rozwijała i dojrzewała.

Ufając Bożej Opatrzności i wyrabiając sobie ducha ofiary, małżonkowie zdążają do doskonałości w Chrystusie i odpowiedzialnie wypełniają zadania rodzenia i wychowywania dzieci. Katolickie małżeństwo cechuje odpowiedzialne rodzicielstwo co oznacza, że małżonkowie kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością decydują się przyjąć liczniejsze potomstwo, lub dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych postanawiają czasowo lub na czas nieokreślony unikać poczęcia dalszego dziecka.

W katolickim małżeństwie rodzice powinni współdziałać w wychowaniu dzieci. Dzieciom po dojściu do wieku dojrzałego powinno się umożliwić pójść za powołaniem również duchowym, służyć im pomocą i radą.

Również gdy nie ma często upragnionego potomstwa, małżeństwo trwa jako wspólnota całego życia i zachowuje swoją wartość i nierozerwalność. Poświęcenie sił i czasu małżonkowi i dzieciom, obdarowywanie się wzajemną miłością i służenie pomocą wyzwala małżonków i ich dzieci z egoizmu, co uświęca całą rodzinę.

Katolickie małżeństwo świadome swojej godności i ciągłej Bożej łaski znajduje się wraz z całą rodziną na drodze do zbawienia.

Sakrament małżeństwa

Termin ślubu rezerwujemy kilka miesięcy wcześniej. Przy rezerwacji terminu ślubu należy podać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego.

Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy spisać protokół przedmałżeński (termin spisywania protokołu należy wcześniej umówić w kancelarii parafialnej).

Na umówione wcześniej spotkanie należy dostarczyć:

dowody osobiste,
świadectwo chrztu świętego (z adnotacją o sakramencie bierzmowania i braku przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa) ważne sześć miesięcy od daty wstawienia do daty spisania protokołu. Świadectwo chrztu świętego można otrzymać tylko i wyłącznie w parafii gdzie zostaliśmy ochrzczeni,
świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej,
dokument potwierdzający udział w naukach przedmałżeńskich, Poradni Życia Rodzinnego i Dniu Skupienia dla Narzeczonych, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

Modlitwa narzeczonych

Święta Maryjo, Matko Boża.
Przynosimy Ci nasza budząca się miłość.
Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem
i naucz nas pięknie kochać.
Ty, która cała jesteś miłością,
rozpal i nasze serca.
Czuwaj, aby nasza miłość
pozostała trwała i ofiarna.
Niech coraz bardziej
zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby
ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas
strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą.
Niech nas uzdolni do dzielenia się darem
miłości z kochanym przez nas człowiekiem.
Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak
cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła
się i zgasła na skutek naszej nierozwagi.
Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie
i czerpać nasza miłość z pełni Jego serca.
Amen.
Dekalog odpowiedzialnego chłopaka

 1. Silny mężczyzna nie traci kontroli nad swoimi zachowaniami.
 2. Darzę uczuciem swoją dziewczynę. Zależy mi na niej i nie traktuję jej jak zabawki.
 3. Lubię z nią przebywać, lecz pragnę jej dobra.
 4. Chciałbym dać mojej dziewczynie wszystko to, co najlepsze i nie chcę od niej fizycznych “dowodów” miłości. Akceptuję jej godność tak jak szanuję moją siostrę i matkę.
 5. Cenię w mojej dziewczynie wspaniałą kobietę, która kiedyś zostanie matką.
 6. Ja sam w przyszłości zostanę ojcem, od mojego zachowania dzisiaj zależy jak będzie wyglądała moja rodzina.
 7. Od poczęcia będę kochał wszystkie moje dzieci, bez względu na to jakie one będą. Nie pozwolę ich skrzywdzić.
 8. Zadbam o to, by w naszym domu niczego nie brakowało.
 9. W moim życiu spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Chciałbym umieć przekazać swoim dzieciom to, co otrzymałem od nich.
 10. Silny jestem w Bogu, który mnie umacnia: mam prawo wyrażać swoje zdanie i szukać tych, którzy myślą podobnie.

Dekalog odpowiedzialnej dziewczyny

 1. Nie jestem zabawką, moje ciało jest dziełem Boga.
 2. Czystość jest wciąż dla mnie cenną wartością, której nie mogę podarować byle komu i byle jak.
 3. Chciałabym mieć męża i dzieci. Zachowam moją czystość i miłość dla nich.
 4. Kiedyś mój chłopak zostanie mężem i ojcem. Chcę mu pomóc, aby był KIMŚ w oczach żony i dzieci.
 5. Mój sposób bycia nie jest obojętny dla chłopaka. Zwracam uwagę na moje zachowanie dla naszego wspólnego dobra.
 6. Pierwsze “NIE” może być trudne, każde następne będzie łatwiejsze.
 7. Moje pocałunki wyrażają dar mojej miłości i są o wiele więcej warte niż udana impreza lub kino.
 8. Kocham moich rodziców; nie zawiodę ich zaufania.
 9. Gdy zostanę matką, będę kochać każde swoje dziecko od poczęcia i chronić je niezależnie od trudności, jakie staną na mojej drodze życia.
 10. Nie dam sobie wmówić, że jestem gorsza, bo mam takie niedzisiejsze poglądy. To po prostu nie jest prawdą!

Modlitwa narzeczonych

Święta Maryjo, Matko Boża.
Przynosimy Ci nasza budząca się miłość.
Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem
i naucz nas pięknie kochać.
Ty, która cała jesteś miłością,
rozpal i nasze serca.
Czuwaj, aby nasza miłość
pozostała trwała i ofiarna.
Niech coraz bardziej
zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby
ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas
strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą.
Niech nas uzdolni do dzielenia się darem
miłości z kochanym przez nas człowiekiem.
Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak
cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła
się i zgasła na skutek naszej nierozwagi.
Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie
i czerpać nasza miłość z pełni Jego serca.

Amen.

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu