Duszpasterze
bazylikamikolow.pl

Proboszcz

Ks. Grzegorz Borg

Urodził się 11 kwietnia 1962 w Katowicach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 20 w tymże mieście. Pochodzi z parafii św. Józefa w Załężu. W 1980 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach by studiować filozofię i teologię. Wówczas rektorem WŚSD był ks. dr Stefan Cichy (późniejszy biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, a w latach 2005 – 2014 biskup ordynariusz diecezji legnickiej). Napisał pracę magisterską z zakresu biblistyki pt. Aktualność wskazań mądrościowych w Księdze Przysłów. Promotorem tejże pracy był ks. prof. Antoni Dreja.
31 stycznia 1987 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa katowickiego Damiana Zimonia (obecnie Abp Senior). Przez następne osiemnaście lat pełnił funkcję wikariusza i katechety w pięciu parafiach archidiecezji katowickiej: św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu, Świętego Ducha w Chorzowie, św. Jerzego w Dębieńsku, Przemienienia Pańskiego w Katowicach, św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach (dzielnica Rybnika).
Dekretem abpa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach, gdzie pełnił posługę przez szesnaście lat. W tym czasie pełnił urząd dziekana dekanatu Świętochłowice.
10 czerwca 2021 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na objęcie urzędu proboszcza parafii św. Wojciecha w Mikołowie, gdzie pełni urząd dziekana dekanatu Mikołów. 

Konsultor Komisji ds. Ekonomicznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej w Archidiecezji Katowickiej.


Wikariusz

Ks. Mariusz Marek

Jestem księdzem od 1998 r., wtedy przyjąłem świecenia. Pochodzę z parafii osiedlowej w Knurowie. Uczyłem w różnych i licznych szkołach. Generalnie uczyłem w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwukrotnie uczyłem w szkole podstawowej i dwa razy w gimnazjum.
Moim hasłem prymicyjnym są słowa A. Kelpinga: „Kto chce zdobyć ludzi, musi dawać w zastaw swoje serce”.
Mam za sobą wiele parafii. Wymienię m.in. Rudę Śląską, Chorzów Batory, Tychy, Mysłowice, Rydułtowy, a teraz Mikołów. Lubię spacerować w wolnych chwilach, podróżować, poznawać innych.
W parafii od 2020 r.


Wikariusz

Ks. Michał Niewrzoł

Urodził się 27 czerwca 1980 r., pochodzi z parafii Narodzenia NMP w Pszowie. Przed wstąpieniem do seminarium ksiądz Michał ukończył studia na Politechnice Śląskiej. Przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abpa Wiktora Skworca w katowickiej katedrze dnia 12 maja 2012 r. Dotychczas posługiwał w parafiach: NSPJ w Niedobczycach oraz NSPJ w Rudzie Śląskiej. Lubi poznawać historie życia tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do nieba oraz świat przyrody. Jako hasło prymicyjne ksiądz Michał obrał sobie słowa z drugiego listu do Koryntian: Wystarczy ci mojej łaski.
W parafii od 2021 r.


Wikariusz

Ks. Łukasz Nawrot

Urodził się 3 lutego 1984 r., pochodzi z parafii NSPJ w Świętochłowicach — Piaśnikach. Przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abpa Damiana Zimonia w katowickiej katedrze dnia 9 maja 2009 r. Dotychczas posługiwał w parafiach: św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, św. Barbary w Rudzie Śląskiej oraz św. Stanisława w Bytomiu. Człowiek wielu pasji i radości: zauroczony duchowością ignacjańską, uwielbia chodzić oraz biegać po górach, czytać dobrą książkę przy dobrej muzyce (ulubione połączenie to Tomasz Halik i Stare Dobre Małżeństwo), lubi jeździć na nartach oraz pływać, nie pogardzi także meczem Liverpoolu w gronie znajomych. Swoim doświadczeniem wiary dzieli się w świecie realnym oraz wirtualnym na platformie YouTube, gdzie serdecznie wszystkich zapraszamy.
W parafii od 2021 r.


Wikariusz

Ks. Jarosław Janusz

Pochodzę z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Tam również ukończyłem Szkołę Podstawową oraz Zespół Szkół nr 5. im. św. Jana Pawła II, w którym uczęszczałem do gimnazjum, a potem ukończyłem liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym. W 2014 roku ukończyłem studia magisterskie w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Teologia Pastoralna, pisząc pracę magisterską z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. Święcenia kapłańskie przyjąłem 17 maja 2014 roku z rąk księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca.
Przez wszystkie lata kapłańskiej drogi posługiwałem w następujących parafiach:
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Miłosierdzia Bożego w Żorach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku Niedobczycach. Aż do teraz, gdy od września tego roku dekretem biskupa zostałem skierowany do posługi w naszej parafii św. Wojciecha.
Moje zainteresowania teologiczne skupiają się wokół odkrywania Biblii, jej zakamarków i znaczeń oraz na kwestiach Katolickiej Nauki Społecznej. Poza zainteresowaniami teologicznymi jestem wielkim fanem muzyki, moim sportowym zainteresowaniem od nastolatka była, jest i zawsze będzie siatkówka. 
Każdy ksiądz na początku swojej kapłańskiej drogi wybiera tak zwane hasło prymicyjne, które w pewien sposób ukierunkowuje drogę przeżywania duchowego. Hasłem, które ja wybrałem, jako kierunkowskaz są słowa z Psalmu 63: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie ...”.

 


Kapelan Domu Sióstr Boromeuszek

Ks. Paweł Rylski

święcenia kapłańskie 2011
ustanowiony: 2017
Notariusz Kurii Metropolitalnej w Katowicach


Emeryt

Ks. Krzysztof Grabiec

Urodził się 21 sierpnia 1956 w Turzy Śląskiej. Szkołę podstawową ukończył w Turzy, a liceum w Wodzisławiu Śląskim. W 1975 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1982 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza.

Po święceniach rozpoczął pracę w parafii św. Wawrzyńca w Wirku(1982-1983), a następnie w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu (1983-1986), Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (1986-1988), św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1988-1991), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie (1991-1997), Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach (1997-1998).

1 września 1998 został administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Mikołaja Borowej Wsi. W trakcie pracy w parafii św. Mikołaja przeprowadził budowę domu pogrzebowego, odrestaurował ołtarz główny oraz ołtarze boczne w kościele i kaplicy. Oświetlono i wybrukowano plac kościelny. Z jego inicjatywy powstała również gazetka parafialna Dobre Wieści, która ukazuje się co tydzień nieprzerwanie od października 1998 roku. W 2004 został wybrany wicedziekanem dekanatu Knurów. Po reorganizacji dekanatów był także wicedziekanem dekanatu Mikołów (2010-2014). W 2023 roku przeszedł na emeryturę i posługuje w naszej parafii.


 

Proboszczowie

Ks. Sebastian Niemczyński
(-1823)
Ks. Grzegorz Warwas
(1823-1852)
Ks. Alojzy Sznapka
administrator (1852-1863), proboszcz (1863-1898)
Ks. August Schumann
(1898-1904)
Ks. Paweł Dworski
(1905-1922)
Ks. Aleksander Skowroński
(1922-1934)
Ks. Jan Janota
administrator excurrendo (1934-1935)
Ks. Karol Wilk
(1935-1957)
Ks. Józef Smandzich
administrator (1957-1958), proboszcz (1958-1978)
Ks. Stanisław Szymecki
(1978-1980)
Ks. Alfons Janik
(1980-2010)
Ks. Mirosław Godziek 
(2010-2021)
Ks. Grzegorz Borg
(2021-nadal)