Wiadomości
bazylikamikolow.pl
Modlitwy do świętej Barbary
Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogący Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zdjęcia: Roman Grzegorz Gwiżdż