Wiadomości
bazylikamikolow.pl

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna został zorganizowany przez PSONI Koło w Mikołowie. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe i komunikacyjne. Osoby te są wśród nas, pragną kochać i być kochanymi, maja swoje pasje i marzenia. Są wyjątkowe.