Wiadomości
bazylikamikolow.pl

W 14. rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00  na mikołowskim rynku, pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata. Modlitwie towarzyszą jak co roku określone intencje.
W roku 2022 uczestnicy akcji modlili się za kapłanów, aby wypełniali wolę Bożą przekazaną św. Faustynie i głosili Boże Miłosierdzie. Modliliśmy się także za „oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich”, a także aby ci sami rządzący „sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich”. Była to także modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie


Zdjęcia Roman Grzegorz Gwiżdż