Wiadomości
bazylikamikolow.pl

Msza święta dziękczynna za wszystkie otrzymane dobra i łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego oraz Boże błogosławieństwo dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników, uczniów i absolwentów oraz pracowników emerytów I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie z okazji 100-lecia Szkoły.