Wiadomości
bazylikamikolow.pl

W święto Podwyższenia Krzyża Św. o godz. 17.00 poświęciliśmy nowy krzyż przed Bazyliką.

Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się mocy krzyża, drzewo bowiem zrodziło w raju śmierć, a to zakwitło życiem mając przygwożdżonego do siebie bezgrzesznego Pana. Od Niego wszyscy poganie otrzymaliśmy niezniszczalność i wołamy: Krzyżem zniszczyłeś śmierć, a nas uwolniłeś z oszustwa i męki diabła, chwała Tobie. 
Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, którzy na drzewie krzyża dla naszego zbawienia został rozpięty, zechciał przyjąć śmierć i trzeciego dnia powstać z martwych, dla modlitw Przeczystej swojej Matki, mocą czcigodnego i życiodajnego krzyża, i wszystkich swoich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, jako Dobry i Przyjaciel człowieka.
Foto: Roman Grzegorz Gwiżdż