Wiadomości
bazylikamikolow.pl

Wigilia Paschalna jest kulminacyjną celebracją całego Triduum Paschalnego nazywaną „matką wszystkich wigilii”. Jest sprawowana jako nocne czuwanie wierzących w oczekiwaniu Zmartwychwstania, stąd powinna być rozpoczęta po zapadnięciu zmroku a zakończona przed świtem niedzieli: „Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc ma być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42)” (MR). Nocna pora Wigilii ma ukazać sens Pachy Chrystusa jako Jego przejścia ze śmierci do życia wyrażonej w celebracji w przejściu z ciemności do światła.