Dzieci Maryi

Istniejąca przy naszej parafii grupa Dzieci Maryi stanowi wspólnotę dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. Grupą Dzieci Maryi opiekują się Siostry Boromeuszki: SM Laura i SM Leokadia. Istnieje i rozwija się w dużej mierze dzięki wspaniałym animatorkom: Michalinie Holewa, Magdalenie Widera, Oliwia Zdebel, Julia Woszczak.
Jak wyglądają nasze spotkania? Co robimy w każdą sobotę rano w Domu Katechetycznym? Niech o tym opowie piosenka ułożona przez nas piosenka:

Dzieci Maryi idą do nieba hej jejo, hej jejo
Dołącz do nas, więcej nas trzeba hej jejo, hej jejo.

Serdecznie dzisiaj dzieciaki witamy
Na nasze spotkania bardzo zapraszamy.
Chcemy w naszej grupie was pięknie ugościć
I Wam opowiedzieć o drodze do świętości.

Różne mamy wady, często rozrabiamy
I Siostry cierpliwość na próbę wystawiamy.
Jednak o świętości marzymy wciąż skrycie
Matce Bożej całe oddajemy życie.

Każda sobota dla nas wyjątkowa
Jak wszystko pogodzić – pracuje wciąż głowa
Porządki, zakupy – na później odkładamy
Godzinę rodzicom odpocząć od nas damy.

Do wspólnej modlitwy zmuszać nas nie trzeba
gdy śpiewamy razem – radują się nieba
Nawet i różaniec chętnie odmawiamy
I o was w modlitwie naszej pamiętamy

Lubimy wycieczki piesze, rowerowe
Pieczone kiełbaski w ognisku, grillowe.
Pomagamy słabszym kolegom w nauce
Ludziom chorym, starszym umilamy życie.

Sztandarem Maryjnym bardzo się chlubimy
W maju, październiku dzielnie z nim stoimy.
Strojem też od wszystkich dzieci się różnimy
Medalik Maryi na szyi nosimy.

Odłóż tablet, laptop… facebook cały tydzień?
Nie nudź się! Nie błąkaj! Zatroszcz się o życie!
Wybierz Przyjaźń! Miłość! – prawdziwe wartości
I nie zapominaj o wielkiej Twej Radości!

Historia Ruchu
Organizacja Ruchu “Dzieci Maryi” wyrosła z bogatej i pięknej tradycji kultu maryjnego w Polsce. Korzeniami swymi sięga on jednak dalekiego Paryża i roku 1832. Wtedy to poprzez swoje objawienia Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – późniejszej świętej – siostrze Katarzynie Laboure ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi , któremu chce udzielać wielu łask, a miesiąc maj ma być nazwany miesiącem Maryi i nabożeństwa maryjne mają być odprawiane na całym świecie. W ten sposób na wyraźne życzenie Matki Bożej powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Bardzo wiele dziewcząt przyjmowało odznakę Maryi Niepokalanej – Cudowny Medal, a wraz z nią obowiązek pobożności, miłości do Maryi i głoszenie jej przywileju – Niepokalanego Poczęcia. Być dzieckiem Maryi Niepokalanej – to nie tylko mieć zapewnioną szczególną opiekę Matki Bożej, jest to również odbicie w sobie Jej niepokalanej czystości, męstwa, miłości Boga i ludzi.

Geneza
W wielu parafiach Kościoła polskiego od wielu lat istnieją grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej, pięknej i zdrowej tradycji kultu maryjnego. Dynamika i prężność tych grup niejednokrotnie uzależniona jest od zaangażowania i inicjatywy poszczególnych moderatorów, animatorów czy innych osób za nie odpowiedzialnych. W roku 1978 ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz polecił ks. Janowi Morcinkowi opracowanie wytycznych, które stałyby się podstawą do odnowienia ruchu maryjnego wśród starszych dzieci. Ks. Biskup zatwierdził określenie “DZIECI MARYI” jako oficjalną nazwę Ruchu.

Założenia
Celem wychowawczym, który pragną osiągnąć w Ruchu młode dziewczęta jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Uczestnicy, wybierając Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół.

Zasady Życia dla Dzieci Maryi
Hasłem życia twego niech będzie: “Módl się i pracuj”
Wzorem twoim: Najświętsza Maryja Panna
Oblubieńcem twoim: Jezus Chrystus
Posiłkiem twoim: Komunia Święta
Najmilsza zabawa: Stowarzyszenie ku czci Maryi
Najmilsza rozmowa: Słowo Boże, Różaniec Święty i codzienny rachunek sumienia
Najmilszym miejscem pobytu: Kościół Święty
Najpiękniejszą ozdobą twoją: wstydliwość, niewinność, czystość anielska
Bronią twoją: pokora, zgadzanie się z Wolą Bożą, codzienne odmawianie Różańca Świętego, ostrożność, skromność w ubiorze, pamięć na śmierć, sąd, piekło i wieczność
Pożądaną nagrodą twoją: Niebo

Serdecznie zapraszamy wszystkie Mikołowskie dzieci, które kochają Pana Jezusa i Jego Mamę – Maryję na nasze cotygodniowe radosne spotkania.

Załap się na RADOŚĆ! Dołącz do nas!
Czekamy na Ciebie! SOBOTA 10.00 w Salkach katechetycznych.
OPIEKUN GRUPY: ks. Marek Leszczyna


f

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu