Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Asystent Wspólnoty – Br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap.
Opiekun Wspólnoty – od września 2018r. Ks. Marek Skrzydlewski
Przełożona Wspólnoty – Lidia Balcarek FZŚ
Na dzień 30.10.2018r. wspólnota miejscowa FZŚ liczy 17 członków w tym:
profesów wieczystych 13, profesów czasowych 3, nowicjuszy 1.

Spotkania:
– w trzecią sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 w domu katechetycznym w salce św. Franciszka(wszelkie zmiany podawane są w bocznej gablotce kościoła)
– w każdy czwartek o godz. 15.00 adorujemy NS i prowadzimy koronkę do Bożego Miłosierdzia
– włączamy się w poranny różaniec św.
– odwiedzamy chorych i osłabionych wiekiem członków naszej Wspólnoty
– działamy w zespole charytatywnym
Historia:
Święty Franciszek założyciel trzech zakonów: I Zakonu dla mężczyzn, II Zakonu dla niewiast(klaryski) i III Zakonu dla chrześcijan żyjących w świecie.
Franciszkański Zakon Świeckich sięga początku 1221 roku. Mogą do niego należeć wszystkie stany. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka nazywano braćmi i siostrami od pokuty, później tercjarzami- III Zakonem, to nazwa historyczna, a obecnie Franciszkańskim Zakonem Świeckich.
Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na ziemi mikołowskiej sięga lat sześćdziesiątych XIX w. (przyjęto rok 1869 na podstawie wpisu członków do historycznej księgi profesów wieczystych).
Akt erygowania wspólnoty miejscowej FZŚ:
Wspólnota posiada akt reelekcji z 22.01.1999r.
Relikwie:
Św. Franciszka z Asyżu Bł. Anieli Salawy
Intronizacja 4.10.1998r. Intronizacja 9.02.2011r

Sztandar:
Posiadamy piękny zabytkowy sztandar(ok.1920r.) z postacią św. Franciszka oraz św. Antoniego, który został ocalony mimo prześladowań okupanta i ponownie poświęcony 19 sierpnia 1945r., a oddany do renowacji w 2007r. Obecnie przymierzamy się do nowego sztandaru z postacią św. Franciszka i bł. Anieli Salawy patronki FZŚ w Polsce, który był poświęcony w 2019r. na 150 lecie istnienia naszej Wspólnoty w parafii.

Zasady życia:
Regułą życia franciszkanów świeckich jest,, zachowanie Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”.
Celem naszym jest dążenie do doskonałości, uświęcenie bliźnich i podejmowanie dzieł apostolskich. Jak to się przekłada na codzienne życie?
Poprzez żarliwą modlitwę indywidualną i wspólnotową; życie sakramentalne; lekturę Pisma św. i świadectwo życia oraz praktykowanie rad ewangelicznych:
ubóstwa, które wyraża się w umiarkowanym korzystaniu z dóbr materialnych i gotowości dzielenia się nimi z potrzebującymi. Czystości, która ma być adekwatna do stanu, w jakim żyje tercjarz. Posłuszeństwa, które polega na przestrzeganiu reguły i lojalności wobec przełożonych i wspólnoty.
ZAPROSZENIE
Wszyscy jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, łatwiej iść za Franciszkiem i z Franciszkiem, który jest świętym aktualnym. Przyniósł światu wielkie i gorące serce. Przyszedł z religią radości i miłości i ona to zatriumfowała nad czarną nocą serc ludzkich.
Dla kogo św. Franciszek założył III Zakon?
Dla ludzi takich jak ja i Ty, ludzi młodych i starszych, którzy żyjąc w rodzinach, w małżeństwie, w świeckim stanie niosą Pokój i Dobro.
Jeżeli chcesz żyć piękniej, mądrzej i bardziej świadomie, jeżeli chcesz poznać Chrystusa i Jego Ewangelię – FZŚ zaprasza cię.
Nasze pozdrowienie Pokój i Dobro – Zawsze i wszędzie

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu