Żywy Różaniec

 

Żywy Różaniec został założony przez Sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826r. Zaczęła ona organizować małe grupy (jeszcze wówczas piętnastoosobowe, a obecnie dwudziestoosobowe), nazwane “żywymi różami”. Róża różańcowa odmawia codziennie cały różaniec, składający się z czterech części (dwadzieścia tajemnic), czyli każda osoba codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca świętego, tę samą przez cały miesiąc. W następnym miesiącu jest zmiana tajemnicy na kolejną. Modlitwa jest indywidualna.

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

1.Umocnienie wiary w duszach wiernych.

2.Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

3.Obrona przed duchowymi zagrożeniami.

4.Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:

1.Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.

2.Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.

3.Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.

4.Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

5.Odważne stawanie w obrony wiary i Kościoła.

6.Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy.

ODPUSTY:

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami w następujących dniach:

1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

2. W uroczystość Narodzenia Pana Jezusa – 25 grudnia,

3. W uroczystość ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej – 2 lutego,

4. W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca,

5. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – zgodnie z kalendarzem liturgicznym,

6. W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia,

7. W święto Królowej Różańca świętego – 7 października,

8. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia.

Żywy Różaniec gromadzi się w kościele na Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i na wszystkich nabożeństwach odprawianych ku czci Matki Bożej.

Bierzemy udział w comiesięcznej Mszy świętej o godz. 8.00 w pierwsze soboty miesiąca, w której zgodnie z życzeniem, jakie Matka Boża wyraziła w Fatimie – wynagradzamy Jej Niepokalanemu Sercu, prosząc o Jego tryumf, a dla nas o potrzebne łaski. Msza święta stanowi dla nas największy zdrój łask, jaki możemy otrzymać. “Jezus w Eucharystii daje nie coś, ale siebie samego; ofiaruje On swoje Ciało i przelewa swoją Krew” (Sacramentum caritatis 7). Po Mszy świętej odbywają się spotkania formacyjne w auli św. Piusa X.

W środy o godz. 17.30 spotykamy się u naszej Matki Bożej Mikołowskiej, gromadząc się przed Jej wizerunkiem, na nabożeństwach odprawianych ku Jej czci. Powierzamy Jej Matczynej opiece prośby i składamy dziękczynienia (intencje składa się za pośrednictwem kancelarii parafialnej).

Każdego 13 – go dnia miesiąca od maja do października, bierzemy udział w nabożeństwach fatimskich. Rozpoczynają się one w Starym Kościele o godz. 19.30 częścią Różańca świętego. Następnie Matka Boża w wizerunku fatimskim prowadzi nas w procesji do Bazyliki. Bierzemy udział we Mszy świętej. Po niej śpiewamy Apel Jasnogórski.

Obydwa te Maryjne nabożeństwa są głęboko wpisane w duchowość Żywego Różańca. Do Boga idziemy przez Maryję, gdyż to najpewniejsza, najkrótsza i najbezpieczniejsza droga. Jej wszystko zawierzamy, uciekamy się do Niej w każdej potrzebie, jesteśmy jak najbliżej Jej Niepokalanego Serca. Tę łączność z Maryją chcemy wyrazić także naszą postawą. Dlatego gromadzimy się jak najbliżej naszej Niebieskiej Matki, towarzyszymy Jej, będąc tuż przy Jej figurce. Symbol zapalonej świecy jest znakiem oddania, czci oraz prośby – by nam oświetlała drogę do Boga. Zakładamy na ramiona niebieskie szarfy, jako znak przynależności do Niej.

W miesiącu październiku gromadzimy się na nabożeństwach różańcowych.

Wspólna modlitwa jest bardzo skuteczna, gdyż Pan Jezus powiedział: “Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich”(Mt 18,19-20).

Kontemplowanie tajemnic różańcowych jest praktykowane i zalecane przez Papieży i wielu Świętych Pańskich. Święty Jan Paweł II zwrócił się do Kościoła świętego z naglącym apelem o umiłowanie tej modlitwy:

“Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni, oraz do Was, pełniących rozmaite posługi na polu duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia piękno różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami.

Ufam też, że Wy, teolodzy podejmując refleksję metodyczną i równocześnie inspirowaną przez autentyczną mądrość, zakorzenioną w Słowie Bożym i wrażliwą na to, czym żyje lud chrześcijański, przyczynicie się do odkrywania podstaw biblijnych, duchowych bogactw i wartości duszpasterskiej tej tradycyjnej modlitwy.

Liczę na Was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi.

Patrzę na Was wszyscy Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów do rąk ufnie koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia…Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!” (Rosarium Virginis Mariae,43).

W Bazylice odmawiamy wspólnie rano od poniedziałku do piątku o godz. 7.30, jedną część Różańca świętego, przypadającą na dany dzień tygodnia. Nasze rozważania kończymy modlitwą “Anioł Pański” w intencjach Ojca Świętego. Rozważanie tajemnic różańcowych jest właściwym przygotowaniem do wzięcia udziału we Mszy świętej – tej najważniejszej modlitwie Kościoła, która ma miejsce o godz. 8.00.

Różaniec święty można również odmówić indywidualnie o każdej porze w Kaplicy Przenajświętszego Sakramentu, nawiedzając Pana Jezusa w tym Sakramencie Miłości.

Ponadto w każdą sobotę o godz. 7.30 śpiewamy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Kochajmy Różaniec i odmawiajmy go. Niech będzie najwierniejszym przyjacielem, który trzymamy w rękach każdego dnia, drogowskazem do Królestwa Niebieskiego, więzią łączącą nasze małe serca z potężnym Niepokalanym Sercem Najświętszej Maryi Panny. Niech nam będzie pomocą w walce z nieprzyjaciółmi Boga i Maryi.

Każdy przesunięty paciorek niech będzie dla nas wspaniałą nauką Chrystusową, ofiarowaną przez ręce Maryi. Niech zbliży nas do Bożej miłości, niech umocni w cnotach chrześcijańskich, rozjaśni umysły wiarą, zwróci stale pamięć na Boga, rozpali wolę do bezgranicznej miłości Boga i nauczy Jego dróg, doprowadzając nas do doskonałości chrześcijańskiej.

Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do zapisywania się do Żywego Różańca.

J.Sz.

f

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu