Stały konfesjonał

 

Penitencjarz Bazyliki

Zapewne słyszeliśmy, że Kościół wskazał pewne grzechy, szczególnie trudne czy ważne, jako zastrzeżone kompetencji biskupa. Ponieważ biskup ma wiele różnorodnych zajęć, to ma prawo wyznaczyć swojego pełnomocnika, uprawniając go do rozgrzeszania w takich wypadkach. Takim pełnomocnikiem jest właśnie penitencjarz. Bywa, że takie upoważnienie otrzymuje kilku kapłanów w diecezji. Nie wymienię grzechów, których nie ma prawa rozgrzeszać zwykły kapłan – w stosownym wypadku penitent zostanie skierowany do kompetentnego księdza.

Dyżury ks. penitencjarza

Ks. penitenacjarz dyżuruje w konfesjonale w wyznaczonych godzinach poza poniedziałkami oraz piątkami przed południem.


 od 16 do 28 września dyżur w stałym konfesjonale będzie w poniedziałki od godz. 9.00 do 12.00 i w piątki od godz. 9.00 do 11.00.


DYŻUR W KONFESJONALE

Poniedziałek od 9.00- 12.00 Proboszczowie dekanatu
Wtorek od 9.00-10.30 i od 11.00-12.00 ks. penitencjarz
Środa od 9.00-10.30 i od 11.00-12.00 ks. penitencjarz
Czwartek od 9.00-10.30 i od 11.00-12.00 ks. penitencjarz
Piątek od 9.00-11.00 Księża Salwatorianie
Sobota od 9.00-10.30 i od 11.00-12.00 ks. penitencjarz

PO POŁUDNIU

Wtorek, środa, czwartek od 17.00-18.00
Piątek od 16.00-18.00
Sobota od 16.00-18.00

Stały konfesjonał I połowa 2019 r.

Stały konfesjonał II połowa  2019

Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu