Wspólnoty
bazylikamikolow.pl

Patron: Bł. Aniela Salawa

Spotkania odbywają się: w salkach trzecia sobota miesiąca po Mszy o godz. 8.00

Opiekun: Ks. Mariusz Marek


...Lecz w tym możemy się chlubić: 
         w słabościach naszych 
      i  w codziennym dźwiganiu 
      świętego krzyża Pana naszego 
            Jezusa Chrystusa. 
        św. Franciszek (Np.5,8) 

Za przykładem św. Franciszka, wielu mężczyzn i kobiet, nie rezygnując ze swojego powołania w rodzinie, zapragnęło świadomie kroczyć drogą, którą on im wskazał. Zaczęli się stowarzyszać w grupy i tak powstał Trzeci Zakon Franciszkański. W długiej swej historii ostatecznie nazywa się 
,,Franciszkański Zakon Świeckich”.
Zasadą tego zakonu jest to, co Franciszek ujął słowami w swoim testamencie: ,,Pan objawił mi, jak mam zacząć czynić pokutę...Objawił mi, że mam żyć według Ewangelii”. Franciszek rozważał Ewangelię, zgłębiał ją i był nią na wskroś przejęty. Uświadomił sobie: Bóg jest naszym Ojcem w niebie. Swą miłość ofiarował nam w Jezusie. Syn Boży dla nas poniżył się i przyjął ludzką naturę. O tym mówi Jego ubogie narodzenie się i całe życie, głoszona nauka, Jego bolesne konanie na krzyżu, Jego nieustanna, żywa obecność w Eucharystii. Otwieramy się na problem ubóstwa i miłość Bożą w Jezusie Chrystusie, przyjmujemy je wdzięcznie i radośnie. By stać się ubogimi w duchu, zdajemy się zupełnie na Boga, nie opieramy się o bogactwo, usiłujemy żyć w prostocie. Nasze życie, podobnie jak życie każdego człowieka, uważamy za wielki dar od Boga. Pragniemy żyć pokojem, który nam Jezus przyniósł, i wszystkimi siłami bronić go. Kościół ofiaruje nam Ewangelie i sakramenty święte, chcemy mu być posłuszni i ze wszystkich sił dążyć do jego odnowy. Poznacie ich po Tauce 
Wyróżnia nas ,,tauka” (krzyż św. Franciszka w kształcie greckiej litery tau, znak dobroci i miłości Bożej), nie rozstajemy się z nią. Naszymi zadaniami są apostolstwo i braterstwo. Źródłem naszego życia jest Eucharystia. Spotkania braterskie 
Spotykamy się III soboty miesiąca po Mszy św. w domu katechetycznym na wspólnej modlitwie. Rozważamy Słowo Boże, zgłębiamy Pisma św. Franciszka, prowadzimy wspólne rozmowy.  Uczestniczymy w dniach skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach.

Radość z powołania – świadectwo 
…od łaski zauroczenia... do łaski trwania. 
Bóg powołał cię do życia w małżeństwie, w rodzinie czy w samotności, ale dał ci jeszcze jedno powołanie do  życia z Nim. Jestem mężatką, ale dzięki Matce Bożej odkryłam powołanie w którym znalazłam moją radość, a także siłę w trudnych doświadczeniach życia dzięki modlitwie osobistej i wspólnotowej. FZŚ jest zakonem świeckim, którego pierwszym celem jest dążenie do doskonałości 
chrześcijańskiej czyli osobistego uświęcania i drugi apostolstwo w Kościele. Życie we wspólnocie zakonnej jest całkiem proste i zwyczajne. W sercu naszego życia jest Jezus Chrystus. On sprawia, że przestajesz skupiać się na sobie, kręcić się wokół siebie, a otwierasz się na innych. ,, Pan dał mi braci” - słowa św. Franciszka. Jesteśmy darem od Boga dla siebie. Uczymy się nawzajem kochać, ćwiczymy się w cierpliwości, wspieraniu się nawzajem, akceptowaniu różnic i wzajemnym przebaczaniu. Poprzez piękno uwielbienia Boga psalmami i życie we wspólnocie braterskiej objawia się Bóg miłości. On mówi każdemu: ,,Jesteś ważny dla mnie, kocham cię i liczę na ciebie”. 
Z tego rodzi się radość! Radość pochodząca z pewności bycia kochanym przez Ojca i z ufności, że jesteśmy zbawieni. Radość wypływająca z Eucharystii, Bóg kocha każdego szaloną miłością.
Zapraszam każdego, kogo fascynuje postać św. Franciszka na spotkania w III soboty miesiąca. 

                                                                                                    Lidia Balcarek FZŚ 
                                                                                                 przełożona wspólnotyParafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać