Sakrament chrztu
bazylikamikolow.pl

Obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9). Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

CHRZTY I ROCZKI w 2024r.

II niedziela miesiąca o godz. 14.00:

14 stycznia

11 lutego

10 marca

14 kwietnia

12 maja

9 czerwca

14 lipca

11 sierpnia

8 września

13 października

10 listopada

8 grudnia

Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 16.30 w kościele.

Chrzest dziecka

 • Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafią mogą uczestniczyć w naukach przed chrztem w parafii zamieszkania.
  Zaświadczenie o odbytych przez nich naukach należy złożyć w kancelarii parafialnej z pozostałymi dokumentami.
 • Okazja do spowiedzi św. dla rodziców i rodziców chrzestnych jest codziennie 20 minut przed każdą Mszą Świętą oraz w każdą sobotę w godz. od 17.00 - 18.00.
 • Na Mszę Świętą chrzcielną należy zabrać świecę i białą szatkę liturgiczną.

Wszystkie formalności związane z chrztem dziecka załatwiamy w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego.

W kancelarii należy przedłożyć:

 1. akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 2. formularz zgłoszenia dziecka wypełniony i podpisany przez oboje rodziców (druk należy wcześniej pobrać w kancelarii parafialnej)
 3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  Do godności rodzica chrzestnego może być dopuszczona osoba, która:
  - ukończyła 16 lat,
  - otrzymała sakrament bierzmowania, jest wyznania rzymskokatolickiego, praktykująca i żyjąca zgodnie z zasadami wiary,
  - osoba zamężna/żonaty – ślub kościelny.
  Przy pobieraniu zaświadczenia pamiętać należy, że istotne jest miejsce zamieszkania i przynależność do danej parafii, a nie miejsce zameldowania.
 4. zezwolenie na udzielenie sakramentu z parafii zamieszkania (jeśli rodzice dziecka nie są naszymi parafianami).

 

Roczek dziecka

Dziecko zgłaszamy trzy tygodnie przed Mszą Świętą w kancelarii parafialnej.
We Mszy Świętej uczestniczy rodzina, a przede wszystkim rodzice i rodzice chrzestni.
Na Mszę świętą przynosimy świecę chrzcielną.

Modlitwa rodziców przed chrztem dziecka

Stworzycielu nieba i ziemi, postanowiliśmy, by nasze dziecko przyjęło Sakrament chrztu świętego. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy zrozumieli Twoją wielka miłość, jaką dziecku naszemu okażesz w tym pierwszym i najpotrzebniejszym sakramencie. 
Przyrzekamy pobożnie uczestniczyć w obrzędach i modlić się gorliwie o godne wypełnienie obowiązków, jakie przy chrzcie świętym podejmujemy. Amen.