Wiadomości
bazylikamikolow.pl

Wszechmogący Boże, wejrzyj na tych naszych braci, których namaściłeś Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Spraw, aby ubogaceni pełnią darów tego Ducha, odważnie wyznawali swoją wiarę, bronili jej i według niej żyli. Amen.