Wiadomości
bazylikamikolow.pl
Duchowe przygotowania do aktu oddania się Matce Bożej, a przez Nią – Jezusowi, rozpoczęły się 5 listopada 2022 r., aby przez kolejne 33 dni rozważań i wspólnej modlitwy, kształtowały duchowość wg nauki Ludwika Grignion de Monfort. 8 grudnia 2022 r. wierni po zakończonej Mszy Świętej o godz. 18.00, złożyli osobisty Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.
Maryjo! Pomagaj nam zbliżać się coraz bardziej do Jezusa.
Roman Grzegorz Gwiżdż